481042643.jpg

Flygplatser

Kylning och upprätthållande av en behaglig atmosfär på en flygplats är en utmaning. Det stora antalet människor som passerar in och ut samt öppnandet och stängandet av dörrar, utgör en oförutsägbar belastning för ett luftbehandlingssystem att hantera (och att göra det effektivt är ännu svårare).

Flygplatser måste uppfylla inneluftreglementen, vilka kräver att en viss mängd uteluft ständigt förs in. De måste också upprätthålla ett visst lufttryck för att undvika att kolmonoxid (CO) kommer in. Med användning av Munters energieffektiva teknologi för att kontrollera temperatur och luftfuktighet på flygplatsen, uppfylls inneluftreglementen, samtidigt som utrymmet fylls med behagligare luft och man gör besparingar i energikostnader.

För de flesta användningsområdena är Munters HCU den bästa lösningen för införsel av stora volymer uteluft dagtid, när flygplatsen har som flest besökare. På nätterna, när antalet besökare är kraftig reducerat, kan systemet programmeras till att byta till återluft-läge, där mindre uteluft används.

 

 • Hotell

  Hotell

  Det är en stor utmaning för ingenjörer och designers att förse flerbostadshus med uppvärmning, ventilation och luftkonditionering (HVAC).

  Läs mer
 • Flygplatser

  Flygplatser

  Kylning och upprätthållande av en behaglig atmosfär på en flygplats är en utmaning. Det stora antalet människor som passerar in och ut samt öppnandet…

  Läs mer
 • Kriminalvårdsanstalter och fängelser

  Kriminalvårdsanstalter och fängelser

  Med ständigt växande antal interner och alltmer överfyllda anstalter, behövs nya byggnader och utbyggnad av befintliga, för att fylla behovet. I…

  Läs mer
 • Biografer & hörsalar

  Biografer & hörsalar

  Biografer utgör en unik utmaning när lämpliga värme- och luftkonditioneringssystem ska väljas ut.

  Läs mer
 • Sjukhus

  Sjukhus

  Sjukhusägare och fastighetsskötare möter ibland utmaningar i form av krav på ventilationen för upprätthållandet av ett hälsosamt och behagligt…

  Läs mer
 • Drying Rooms

  Drying Rooms for commercial buildings

  Clothing can be dried quickly, effectively and efficiently with dehumidification.

  Läs mer
 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • ML- serien Avfuktare

   Avfuktare med inbyggd värmeåtervinningssektor gör aggregaten effekt- och…

   Se fler

   MCD Avfuktare

   MCD (Munters Configurable Dehumidifier) tillämpar en sorptionsprincip som…

   Se fler

   MX²

   Passar för en mängd olika applikationer allt från att skapa exakta…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land