Ställ en fråga!

Kontakta oss

Vänligen skriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig

inom kort.

Stäng
481042643.jpg

Flygplatser

Kylning och upprätthållande av en behaglig atmosfär på en flygplats är en utmaning. Det stora antalet människor som passerar in och ut samt öppnandet och stängandet av dörrar, utgör en oförutsägbar belastning för ett luftbehandlingssystem att hantera (och att göra det effektivt är ännu svårare).

Flygplatser måste uppfylla inneluftreglementen, vilka kräver att en viss mängd uteluft ständigt förs in. De måste också upprätthålla ett visst lufttryck för att undvika att kolmonoxid (CO) kommer in. Med användning av Munters energieffektiva teknologi för att kontrollera temperatur och luftfuktighet på flygplatsen, uppfylls inneluftreglementen, samtidigt som utrymmet fylls med behagligare luft och man gör besparingar i energikostnader.

För de flesta användningsområdena är Munters HCU den bästa lösningen för införsel av stora volymer uteluft dagtid, när flygplatsen har som flest besökare. På nätterna, när antalet besökare är kraftig reducerat, kan systemet programmeras till att byta till återluft-läge, där mindre uteluft används.

 

 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftkvalitet (för människors trivsel)

  Kvaliteten på inomhusluft (IAQ) störs av luftföroreningar som damm, pollen, mögel, mjöldagg och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC). Dessa luftföroreningar kan komma från inredning, laboratorier, rengöringsmedel och hyresgäster.

  Läs mer

  Korrosion

  Korrosion, eller metalloxidation, är starkt påverkad av närvaro av fukt i luften. En hög relativ luftfuktighet ger ett tunt lager av molekyler av vattenånga som sätter sig på metallytan och därigenom tillför en elektrolyt till korrosionsprocessen.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • ML- serien Avfuktare

   Avfuktare med inbyggd värmeåtervinningssektor gör aggregaten effekt- och…

   Se fler

   MCD Avfuktare

   MCD (Munters Configurable Dehumidifier) tillämpar en sorptionsprincip som…

   Se fler

   MX² Avfuktare

   Passar för en mängd olika applikationer allt från att skapa exakta…

   Se fler
  • Visa alla

Kontakta oss

Vänligen skriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig

inom kort.