ussatdesa_Plastics_Production_738x400.jpg

Plast

Under de flesta formgjutningsprocesser med plaster, måste gjutformen vara väldigt kall för att optimalt resultat ska uppnås.

Den snabba nedkylningen av gjutformen gör att vattenånga i omgivningen kondenserar på dess kalla yta. Kondens skapar problem för gjutformen, eftersom det kan orsaka rost. Det kan också skapa kvalitetsproblem för gjutformen, som sprickor och vattenfläckar.

Munters avfuktningssystem eliminerar kondens genom att torka den omgivande luften kring gjutformen. En energieffektiv, torr sorptionsavfuktare absorberar och avlägsnar fukt ifrån luften. Eftersom luften är torr, kan kondens inte längre bildas på gjutformens yta.

Fördelar med att använda Munters avfuktningssystem för plastgjutningsprocesser:

 • Kortare cykler - vissa kunder rapporterar en produktionsökning på 40% med samma maskiner, enbart genom lägre kyltemperatur
 • Förbättrade egenskaper på de gjutna delarna – snabb avkylning utan kondens förbättrar klarheten och kristallstrukturen i PET-delar
 • Reducerat underhåll av delarna – eftersom gjutformen inte längre badar i vatten under varje gjutning, reduceras ytrost kraftigt.
 • Ingen rost på styrstiften – den torra luften skyddar styrstiften så kunden inte behöver sakta ned produktionen eller låta dyrbara maskiner vila pga. rost på precisionsglidytorna.
 • Bättre ytor på delarna – torr luft säkerställer att kondens inte äventyrar de mikroprecisa ytdetaljerna på delarna, eller lämnar vatten på ytan som stör lackprocessen.
 • Konsekvent hållna produktionsscheman – genom att kontinuerligt uppfylla luftspecifikationerna, håller kunderna produktionsplanerna konsekvent, oavsett väder eller tid på året.

 • Svavelsyrafabriker

  Svavelsyrafabriker

  Framställning av svavelsyra kräver uppvärmning av luftströmmar till mycket höga temperaturer, med stora kostnader för ekonomin och miljön som följd.

  Läs mer
 • Glasproduktion

  Glasproduktion

  Den tunna genomskinliga plastfilmen som håller samman lagren i säkerhetsglas, är mycket hygroskopisk. Hygroskopiska produkter är mer känsliga för…

  Läs mer
 • Plast

  Plast

  Under de flesta formgjutningsprocesser med plaster, måste gjutformen vara väldigt kall för att optimalt resultat ska uppnås.

  Läs mer
 • Tillverkning av utrustning för föroreningskontroll

  Tillverkning av utrustning för föroreningskontroll

  Tillverkare av utrustning för föroreningskontroll kämpar ständigt för balansen mellan energiåtgång (driftskostnader) och inköpskostnader för…

  Läs mer
 • Det här kan vi hjälpa dig med

  Luftföroreningar

  Munters droppavskiljare har utformats för att skydda miljön. Droppavskiljarna hindrar droppar från att komma ut i omgivningen, vilket hjälper dig att uppfylla juridiska reglementen och undvika rättsliga påföljder.

  Läs mer

  Kondensering

  När vatten avdunstar övergår den i vattenånga. När vattenångan kommer i kontakt med kalla ytor, bildas kondens på väggar, tak och produkter. När fuktig luft kondenserar på ytor är risken stor för ökad produktkontaminering med försämrad produktsäkerhet och kvalitet som följd.

  Läs mer

  Mögel och bakterier

  Alltför höga nivåer av relativ luftfuktighet orsakar många problem i vårt dagliga liv. Allt från råmaterial, produktion, paketering till transport och lagring. Alla produkter och byggnader påverkas av en för hör luftfuktighet. Genom att kontrollera nivåerna kan produktens livscykel och kvalitet förbättras.

  Läs mer
 • Expertområden

 • Relaterade produkter

  • MB Serie

   MB systems are tailor-made systems that provide full humidity and…

   Se fler

   MX²

   Passar för en mängd olika applikationer allt från att skapa exakta…

   Se fler

   HCD Series

   Munters HCD series desiccant dehumidifiers are designed to efficiently…

   Se fler
  • Visa alla

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land