blurry-people.png

Styrelse

Enligt bolagsordningen ska Munters styrelse bestå av lägst en och högst tio ledamöter valda av årsstämman för en mandatperiod som sträcker sig fram till slutet av nästa årsstämma.

Chris CurtisChris Curtis

Född 1957. Styrelsens ordförande sedan 2015. Medlem i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: BA, LeMoyne College. Studier i historia och ekonomi.

Andra pågående uppdrag/befattningar: VD i Wencor Group. Styrelseledamot i S&C Electric Company. Förvaltare av LeMoyne College.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): VD i Schneider Electric North America. Styrelseledamot i Aegion Corporation och Kimball Electronics.

Innehav efter Erbjudandet: 501 437 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Helene Fasth Gillstedt

Helen Fasth Gillstedt

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2017. Ordförande i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Studier i hållbar utveckling, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet och KTH.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Handelsbanken Fonder AB, Samhall AB, Svefa Holding AB (publ), Humana AB, AcadeMedia AB och Lndrff International AB. VD och styrelseledamot i Blong AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i ACM 2001 AB, Swedesurvey AB, Intrum Justitia AB, AcadeMedia Group AB och Sjölunda Gård Ekogrossisten AB.

Innehav efter Erbjudandet:

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Per Hallius

Per Hallius

Född 1962. Styrelseledamot sedan 2013.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: MBA, Harvard Business School. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Oberoende rådgivare, styrelseledamot och investerare. Närmare 25 år inom managementkonsultbranschen, innefattande position som Senior Partner i Boston Consulting Group och Partner i Bain & Company.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Nefab Group AB och My Academy Sweden AB. Vice styrelseordförande i Ruukki Construction Oy. Styrelseledamot i PMH Affärsutveckling AB, Beowulf AB, ELH Individ & Grupputveckling i Danderyd AB och Quant AB. Industriell rådgivare till Nordic Capitals Fonder. Rådgivare
till ledande befattningshavare i stora industriella multinationella företag.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Senior Partner och Managing Director i Boston Consulting Group. Styrelseordförande i United Minds Samhällsanalys AB och Bafen AB. Styrelseledamot i Trevia AB.

Innehav efter Erbjudandet: 84 031 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare. Per Hallius har ett konsultavtal med Nordic Capital Limited och Nordic Capitals Fonder. 

Joakim KarlssonJoakim Karlsson

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2010.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Medlem av advisory group i JP Morgan, 1997 – 1998. Deltagande i Svenska arméns språkskola. Anställd vid Stockholm Institute of East European Studies, 1993 – 1994, och Svenska ambassaden i Moskva, 1991 – 1993.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Nordic Capital AB och Partner i NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals Fonder. Styrelseledamot i Svartbäckssjöns Utveckling AB, Coach Nebez Academy AB, Qinghai Invest Svenska AB, Cidron Full Service Top Holding AB, TSH Holding AB och Luvata Oy. Styrelsesuppleant i Motiv Stockholm AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i Nordic Fashion Topholding AB. Styrelseledamot i Reynolds Holding AB. Styrelsesuppleant i Ellos Holding AB.

Innehav efter Erbjudandet:

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.

John Peter Leesi

Född 1961. VD och koncernchef. Styrelseledamot sedan 2011.

Se ”Koncernledning”.

Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare, men inte till Bolaget och bolagsledningen.

 

 

 

Andreas NäsvikAndreas Näsvik

Född 1975. Styrelseledamot sedan 2011. Medlem i revisionsutskottet och ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Arbete med corporate finance, private equity, mezzanininvestering samt skuldsanering vid Deutsche Bank, Goldman Sachs Investment Banking och Goldman Sachs Capital Partners.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i SNV Holding AB, Avvir Invest Svenska AB, Lndrff International AB, Hinter Lake Holding AB och Lock TopCo AS. Partner i NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals Fonder.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Lindorff AB.

Innehav efter Erbjudandet: -

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.

Lena Olving

Lena Olving

Född 1956. Styrelseledamot sedan 2017. Medlem i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilingenjör, Chalmers tekniska högskola. VD och koncernchef för Mycronic AB (publ). Diverse ledningsuppdrag inom Volvo Cars och Volvo Components. Tidigare VD för Samhall Högland AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseledamot i Investment AB Latour (publ), Teknikföretagen och Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): COO och vice VD i SAAB AB. Styrelseledamot i SJ AB och Novozymes AS.

Innehav efter Erbjudandet: -

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Kristian SildebyKristian Sildeby

Född 1976. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Investment Manager och CFO i FAM AB.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i Blasieholmen 54 Restaurang AB. Styrelseledamot i Höganäs AB, Nefab Holding AB, Power Wind Partners AB, Sol Voltaics AB, QuNano AB, Kivra AB, Elk Holding AB och Mathias Dahlgren Innovations AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseledamot i Lindström & Göthberg Executive Development AB.

Innehav efter Erbjudandet: -

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen, men inte till Bolagets större aktieägare.

Joachim Zetterlund

Joachim Zetterlund

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2012. Ordförande i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet: Executive Vice President Europe Corechange (IT Software), Managing Director Preferred Accounts Division Dell UK (IT Hardware and Services), Vice President Northern Europe Cambridge Technology Partners (IT and Management Consulting Services) och Business Area Manager Digital Medias Expressen (Media).

Andra pågående uppdrag/befattningar: Styrelseordförande i One Agency AB. Styrelseledamot i MHI Investments AB, JZ Business Development AB, Quant AB och Xpeedio Support Solutions AB.

Tidigare uppdrag/befattningar (senaste fem åren): Styrelseordförande i Office IT-Partner i Sverige AB och One Agency Holding AB. Styrelseledamot i Basset AB och Tailormade Consulting Group Sweden AB. VD och styrelseledamot i hubbr AB.

Innehav efter Erbjudandet: 84 031 aktier.

Oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen respektive Bolagets större aktieägare.

Pia Nordqvist

Född 1973. Styrelseledamot sedan 2010. Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen.

Befattning i Munters: Senior Business Application Specialist i Munters AB.

Innehav efter Erbjudandet: -

 

 

 

Robin Hedén

Född 1991. Styrelseledamot sedan 2017. Arbetstagarrepresentant utsedd av IF Metall.

Befattning i Munters: Aggregatmontör, Tobofabriken.

Innehav efter Erbjudandet: -

 

 

 

Simon Henriksson

Född 1984. Suppleant sedan 2017. Arbetstagarrepresentant utsedd av IF Metall.

Befattning i Munters: Materialförsörjning, Tobofabriken.

Innehav efter Erbjudandet: -

 

 

 

Robert Wahlgren

Född 1969. Suppleant sedan 2010. Arbetstagarrepresentant utsedd av Unionen.

Befattning i Munters: Customized Project Engineering Coordinator i Munters Europe AB.

Innehav efter Erbjudandet: -

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land