Man Rappelling_Thinkstock_78817268_1200x600.jpg

Miljö, Hälsa & Säkerhet

MH&S Policy

Munters har förbundit sig att upprätthålla en miljövänlig verksamhet som uppfyller alla krav. Vi arbetar ständigt för att kunna identifiera möjligheter till riskreduktion och vägar till en säkrare, hälsosammare och miljövänligare arbetsplats för våra anställda, kunder, grupper och miljön i allmänhet. Vi uppnår detta genom starkt ledarskap, lagarbete och en ständig strävan efter förbättring i allt vi gör.

  • Munters har förbundit sig att uppfylla alla relevanta lokala miljö-, hälso- och säkerhetslagar.
  • Munters tillverkare har förbundit sig att verka enligt ett skriftligt Miljö-, Hälso- och Riskhanteringsprogram. Detta etablerar procedurer, program och listor över risker för att säkerställa uppfyllande av lagar och att skador, incidenter och miljöförorening aktivt förebyggs.
  • Munters har förbundit sig att aktivt Träna & Upplysa alla Munters anställda om våra Miljö-, Hälsa- och Säkerhetsprogram och –procedurer.

Mål & Riktlinjer

EH&S Corporate Objectives for manufacturing sites: (baseline 2013, target EOY 2015)

Verksamhetschefen på varje fabrik ansvarar för att upprätta och nå relevanta mål för följande mål och riktlinjer:

  • Implementera ett Miljö-, Hälso- & Riskhanteringsprogram.
  • Ständigt arbete mot förbättringar med hjälp av en Riskaspektlista för Verksamheten.
  • Minskning av registrerade skador med 10% (t.ex. uppsöka vård, förlorade arbetsdagar, arbetsbegränsning).
  • Minska energislöseri och göra fabriken och processerna effektivare (t.ex. elektricitet).
  • Minska vattenkonsumtion och/eller slöseri i fabriken och processer (minska, återanvända eller skapa).
  • Minska avfall som skickas till soptippar (minska, återanvända eller skapa).

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land