psy 1.jpg

PsychroApp

Munters PsychroAppTM  är en digital version av IX-diagrammet, designad för iPhone.

Iphone med appen

Här kan du göra beräkningar på luftens termodynamiska egenskaper på ett ögonblick. Ladda ner appen gratis i App store eller läs in QR-koden direkt.