Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
pharma_raw_material v2.jpg

Precisionsvägning, omrörning, blandning

Produktion förbereds med noggrann omrörning och blandning av ingredienserna. Felaktigt inställd luftfuktighet och fluktuationer i luftfuktigheten orsakar problem med de noggranna proportionerna.

För att säkerställa korrekt dosering och enhetlighet, måste vägning, omrörning och blandning ske under kontrollerade klimatförhållanden.

Genom att låta Munters sorptionsavfuktare föra in torr luft direkt till omrörnings-, vägnings- och blandningsprocessen, skapas perfekt kontrollerade förhållanden. På detta viss undviks risken för tilltäppta rör eller kak- och klumpbildning av ingredienserna på grund av fuktabsorption eller kondensation, samtidigt som fritt flödande pulver säkerställs.

Låg luftfuktighet uppnås enkelt med hjälp av Munters sorptionsavfuktare, med hög, intakt produktkvalitet och minskat behov av rengöring och mindre avfall. Vid låg daggpunkt är sorptionsavfuktning med noggrannare kontroll och lägre energiåtgång, överlägsen mekanisk kylning.

Fördelar med Munters sorptionsavfuktning:

  • Enhetlig produktion året runt, oavsett säsong
  • Högre produktionsgenomströmning
  • Reducerade energikostnader
  • Förbättrad hygien och säkerhet med mindre kondensation
  • Antisvamp och antibakteriell effekt med Munters sorptionshjul (rotor)
  • Inga störningar i produktionsleden orsakade av klibbig produkt
  • Hög kvalitet säkerställs
  • Längre hållbarhet

 

Downloads

Filtyp
Fil
Storlek

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land