Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
AT_case_coaterjemopharm.jpg

Tablettering och kompression

Känsliga produkter, pulver och tabletter, kan förlora kvalitet och hållbarhet om de utsätts för hög luftfuktighet. De klumpar ihop, blir mögliga eller går sönder. Rör och maskiner täpps igen och begränsar produktionen.

För perfekt granulering i processer som tablettering, där det krävs specifika materialstrukturer, tillsätts och avlägsnas fukt under kontrollerade förhållanden, för att säkerställa ett oavbrutet flöde i processen utan avbrott.

Med kontrollerad luftfuktighet i granuleringsprocessen säkerställs ett oavbrutet produktionsflöde, samtidigt som den torra luften runt pressarna och matningscisternerna låter dessa arbeta kontinuerligt, utan från avbrott.

Inga fler förvridna och dignande bord eller tilltäppta stansar förekommer längre. Produktionsavbrott elimineras och minimalt behov underhållsavbrott när dammansamling kan avlägsnas under drift.

Kontroll av produktionsmiljön med Munters luftbehandlingslösningar säkerställer att problem undviks och att produktionsmiljön hålls stabil och under full kontroll året runt. Hög produktkvalitet upprätthålls samtidigt som produktionen kan ökas och antalet oplanerade produktionsavbrott minskas, tillsammans med besparingar i både tid och pengar.

Fördelar med Munters klimatkontroll:

  • Förebygger klibbning
  • Färre produktionsavbrott
  • Högre produktionsgenomströmning
  • Mindre avfall och minskat behov av rengöring
  • Förbättrad hygien
  • Hög kvalitet upprätthålls

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land