Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
wine cellar

Lager och förråd (Torrt)

En av de viktigaste farhågorna för lager- och förrådsägare, särskilt med utrymmen för känsliga varor, är hög luftfuktighet.

För hög luftfuktighet kan orsaka problem med mögel och mjöldagg, rost, korrosion, röta och insektsangrepp, som leder till kostsamma och störande skador på många normalt lagrade varor som metaller, pulver, mat, elektronik och kläder, för att inte tala om lagrets egen utrustning.

Huvudkällan för hög luftfuktighet är springor I byggnadsstrukturen och avdunstning från fuktiga varor. Även om förbättrad isolering kan mildra problemet, krävs en långsiktig lösning för att säkerställa att ett perfekt inomhusklimat upprätthålls. Installation av avfuktare förflyttar fuktig luft utomhus eller kondenserar fukten till flytande vatten, och säkerställer att lagrade varor förvaras under optimala förhållanden.

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land