Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

thinkstock - stack rain.jpg

Avlägsnande av rökgaskondens ifrån skorstenar (Helix)

Somliga koleldade kraftverk får problem med surt regn. Huvudorsaken till detta är utformningen av våta skrubbrar för rening av svavel (SO2) från rökgas, vilket betyder att våt rökgas från skrubbern inte återupphettas innan den kommer in i skorstenen igen.

Även om droppavskiljaren fungerar korrekt, kondenserar den våta rökgasen på insidan av den kalla skorstensväggen, som är bakom droppavskiljarstadiet. Där separeras inte kondensdroppar längre, utan kastas istället ut med rökgasströmmen och förorenar omgivningarna.

Helix droppavskiljare består av ett integrerat helixspiralspår på skorstenens insida, för dränering av rökgaskondens samt ett avloppssystem. Helixspiralspåret får flödet att rotera mjukt inuti skorstenen, varpå centrifugalkraften får dropparna att separeras ur rökgasströmmen och ansamlas på väggen, för att sedan rinna utmed helixspiralspåret, ned till botten och dräneras bort. Droppar mindre än 300 µm faller inte till botten, eftersom de försvinner med rökgasströmmen eller avdunstar. Därför kan Helix droppavskiljare uppnå separering av större droppar än 300 µm, vilket ger fördelen av ett lägre tryckfall.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.