Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

507546675.jpg

Skydd av elektronik

Många halvledartillverkare och elektronikintensiva verksamheter kräver noggrant kontrollerade torra miljöer. För hög luftfuktighet/fukt orsakar korrosion vid kopplingspunkter, kondens på kretskortets yta och undermåligt fäste på fotoresistorn, orsakar driftfel i halvledaren. För att skapa rätt driftsförhållanden används Munters sorptionsavfuktare.

Hög luftfuktighet orsakar elfel alla sorters elektronisk utrustning

En undersökning av US Air Force visar att 20% av alla elfel beror på korrosion i kontakter och komponenter, även när de har godkända ytskikt.

Luftfuktighet påverkar också resistansen i isoleringsmaterial. Detta kan orsaka små strömmar där de inte ska gå, och utlösa fel vid systemkontroller och i vissa fall även irreparabel skada.

En sänkning av den Relativa luftfuktigheten till ca 45%, med hjälp av Munters Sorptionsavfuktare, reducerar antalet fel till hälften, jämfört med vid 80% RH.

Fuktig luft kan vara en god ledare, och för en del elektronik, som generatorer, säkringar, cirkulatorer, radar och kommunikationsutrustning, kan för hög luftfuktighet orsaka kraftiga ljusbågar och bränder.

I radarsystem kan för hög luftfuktighet också jonisera luften i vågledarrör. Detta kan undvikas genom att avfukta luften till en mycket låg daggpunkt.

Munters sorptionsavfuktare används för att skydda elektronisk kontrollutrustning och samlingsskenor från korrosion och överslagsrelaterade problem. Den höga dielektriska konstanten hos torr luft ger bättre isolering, och följaktligen färre överslag och mindre kostsamma relaterade problem.

Detta enkla men samtidigt högeffektiva skydd, eliminerar korrosion och fuktrelaterade elfel. Munters lösning säkerställer pålitlig drift med färre fel och lägre driftskostnader, med maximal tillgänglighet och vinst för verksamheten.

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.