Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
Coating_Carletti_web.jpg

Dragering

Drageringsprocesser kan kortas ned och göras mer enhetliga med tillsats av torrluft.

Oavsett säsong, hålls klimatförhållandena stabila året runt och optimala förhållanden säkerställs. På detta vis kan produktiviteten ökas och energikostnaderna sänkas med 10-15%. Risken för kontaminering av luftbehandlingssystemet av återcirkulerande våt luft elimineras med hjälp av Munters sorptionsavfuktare.

Panndragering

Kapslar, granuler, sötsaker och tabletter drageras i en vattenbaserad process, där drageringssuspensionen sprayas över pelletsarna i en roterande panna. Sorptionsavfuktad torr luft blåses genom pelletshögen för att dunsta bort fukten och låta ytbeläggningen torka.

Fördelar med Munters sorptionsavfuktare vid dragering:

  • Oavbruten produktion året runt
  • Produktionsökningar på 15-20%
  • Kortare torktider
  • Lättare att uppfylla GMP-relementet
  • Typiska energibesparingar på 10-15%
  • Återupptag av fukt förebyggs

Munters torrluftsystem är det enklaste och noggrannaste sättet att uppnå och kontrollera upprätthållandet av ett lämpligt klimat.

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land