Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

134248179.jpg

Målning

Högkvalitetsmålning med perfekta ytor

Färglager på fartyg, broar, vattentorn, offshoreplattformar, bilindustrin, flygplan och kemtankers kräver låg luftfuktighet för att säkerställa att färglagren binder riktigt till ytorna. Omgivningsluftens daggpunkt orsakar kondensation på kalla metallytor och påverkar strykningarna avsevärt.

Med ökad användning av vattenbaserade färger, bidrar Munters avfuktningslösningar till att förbättra färgkvalitet, minska behovet av touch-ups och förbättra kundens rykte om överlägsna ytbehandlingar.

Vattenbaserad lackering med sorptionsavfuktare får en hög torkningsförmåga vid låga temperaturer. Den jämna lackytan vid lackering med powder slurry lacquer uppnås lätt med Munters torrluftsystem.

Munters avfuktare möjliggör målning av industriella komponenter under optimala miljöförhållanden, utan kondensation, och tillåter SPC-målare att måla och blästra under de mest extrema förhållanden.

Munters hjälper målare och lackerare att hålla tidsplanen, uppfylla kraven och säkerställa en färdig produkt. Med sorptionsavfuktning vid målnings- och lackeringsprojekt blir det lättare för industriella målare att hålla blästringen, förebygga flash rusting, blåsbildning och misslyckade målningar.

Munters avfuktningssystem kontrollerar luftfuktigheten även under långa blästringar och tillåter torrluft att levereras över långa sträckor på ett energieffektivt vis. Det tillåter målningspersonal genomföra och avsluta en fullständig blästring på en omgång.

Blästra, rengöra och måla

Fukt kondenserar på alla ytor som är kallare än daggpunkten i omgivningsluften. Kontroll av luftfuktigheten förebygger rostbildning, vilket blir resultatet när det bildas kondens på metallytor under ytbehandlingen. Med noggrann kontroll av luftfuktigheten kan man få den elektrokemiska cykeln brytas och ytan att rosta långsammare.

Munters system låter dig:

  • Förebygga rost, blåsbildning och härdningsmisslyckanden
  • Skapa optimala förhållanden för ytförberedelser
  • Tillhandahålla specificerad luftfuktighet
  • Eliminera förseningar i arbetet
  • Förbättra appliceringen av färg på ytan
  • Kontrollera/reducera fukt
  • Vårda innerutrymmen under renovering/reparation
  • Anpassning till ytbehandlingsspecifikationskrav (t.ex. Flottan)
  • Bättre hållbarhet på ytbehandlingar

I färgsprayningsbås passerar luften igenom ett sorptionsavfuktarsystem som avlägsnar fukt och lättflyktiga organiska föroreningar (VOC), innan den leds in i båset. Munters system avlägsnar VOC från processluften, och den heta regenereringsluften på väg ut från avfuktaren kan ledas in i en termisk oxiderare där de organiska föroreningarna förstörs, innan luften släpps ut i atmosfären.

 

Hur kan vi hjälpa dig?

Ta mig till den generella startsidan.
Genom att välja godkänner du vår cookie policy

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.

E-postadressen är ogiltig

Oops, någonting gick fel! Försök igen om en stund.