Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
BW Spot Guy with Rotor Sample.jpg

Industriell Torkning

Den vanligaste torkmetoden för produkttorkning är att introducera hetluft och därigenom avdunsta fukten i produkten. Detta är emellertid inte idealt, då ökad värme och fuktighet ökar risken för mögel- och svamptillväxt, vilket i sin tur kan orsaka rost på maskiner, medan den extra värmen kan skada produkter som torkas.

Munters torkmedelsbaserade avfuktare suger åt sig fukt från luften genom att skapa en yta med lågt ångtryck over torkmedlets yta. Trycket från vattenmolekylerna i luften är högre, så de vandrar ifrån luften till torkmedlet varpå luften avfuktas.

Allt eftersom torkmedlet suger upp fukt från den omgivande luften, förs torr luft till processytan, medan regenereringsluftströmmen för ut den blöta luften.

Grundidén bakom Munters sorptionsrotor (Rotor) är enkel:

Luft blåses igenom rotorstrukturen och fukten i luften absorberas av torkmedlet. Luften lämnar rotorn som torr luft.

Genom användningen av Munters avfuktare kan förhållandena hållas konstanta och uppkomst av nedbrytande förhållanden förebyggas.

Rotorprinciple_Basic_01a_GB.jpg

.

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land