Ställ en fråga!

Kontakta oss

Vänligen skriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig

inom kort.

Stäng
automotive industry

Industriell ytbehandling/målning

Munters bevarar blästrade ytor och kontrollerar fukt under ytbehandlingsprojekt.

Ytbehandlingsspecifikationer kräver ofta maximal kontroll av den relativa luftfuktigheten – alltför ofta ouppnåeligt under fuktiga sommarmånader för projekt i öppen atmosfär, vilket ofta resulterar i misslyckande ytbehandlingar. Med hjälp av Munters expertis inom fukt- och temperaturkontroll, kan det här förfarandet nu genomföras året runt, vilket mildrar orimliga tidsplaner och den oundvikliga inverkan detta har på kostnaden. Munters utrustning kontrollerar också inneslutningar, med hjälp av högeffektsfilter och – fläktar. Munters kan även rena luften innan den släpps ut till omgivningen.

Ytbehandlingsprocesser kan kortas ned och göras mer likvärdiga genom tillförsel av torr luft. Oavsett säsong hålls klimatförhållandena stabila året runt, vilket säkerställer optimala förhållanden. På detta sätt ökar produktiviteten 15–20% och energikostnaderna minskas med 10-15%. Risken för kontaminering av systemet för klimatkontroll med våt återflödesluft, elimineras med hjälp av Munters Sorptionsavfuktningssystem.

Munters torrluftsystem är det enklaste, mest precisa sättet att få och kontrollera de önskade fuktförhållandena.

Kontakta oss

Vänligen skriv ditt ärende nedan så kontaktar vi dig

inom kort.