Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
Thinkstock-Gas cooling.jpg

Gaskylning

Droppavskiljning skyddar processen och nedströms utrustning från erosion och rostskador.

Många industriella processer kräver gaskylning. När temperaturen faller under daggpunkten bakom kylslingorna i luftbehandlingsanläggningar och bakom kompressorer och turboladdare i process- och marinindustrin, bildas kondens.
Närhelst kondensation uppstår, antingen genom kylning eller kompression, eller naturligt vid temperaturfall i processer, krävs droppavskiljning.

Tryckfall undviks genom användning av droppavskiljarprofiler med lågt luftmotstånd, samtidigt som högre gasflöden kan hanteras utan stora tryckfall, med ökad effektivitet genom hela processen som resultat. Detta optimerar processflödet samtidigt som det hjälper till att reducera energiåtgången. Ansamlade vätskor rinner med gravitationens hjälp undan för återanvändning eller avyttring.

Kondenserad vätska förs av gasflödet till utrustning nedströms. Kondenserad vätska reducerar annars processeffektiviteten eller orsakar erosions- och korrosionsskador. Munters droppavskiljare skyddar nedströms utrustning från oönskade risker.

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land