Photo of an entrance

Klimat kontroll

Utomhusklimatet kan man inte påverka, men genom att kontrollera klimatet i en sluten miljö kan man skapa och konsekvent upprätthålla optimala förutsättningar för ökad produktivitet, hälsa, komfort och energieffektivitet för tillverkare, odlare och fastighetsägare.

Munters skapar ideala inomhusklimat förhållanden genom att balansera temperatur, luftfuktighet, luftflöde och kondens i byggnader och anläggningar.

Förbättrad process- och produktionsfunktion, lägre underhållskostnader blir resultatet av att driften sker under ideala förhållanden. Längre hållbarhet och produktkvalitet säkerställs då industriellt gods, artefakter, djurproduktion och odling av grödor produceras och lagras under perfekta förhållanden.  

Vårt eget omfattande applikationskunnande och breda utbud av energieffektiv klimatkontroll teknologi, har utformats för att svara mot kundernas krav och förordningar som exempelvis krav på ultralåg daggpunkt,FDA och HACCP förordningar. Vår teknologi svarar väl mot kundbehov, standarder på marknaden och kundanpassade lösningar testas i våra egna miljötestanläggningar samt är tillverkad, certifierad och verifierad gentemot rigorösa internationella standarder.

Våra erfarna, professionella projektteam tar hand om allt från design och uppbyggnad , till upstart och underhåll för att säkra att våra system fortsätter att prestera så effektivt som möjligt under hela driftscykeln.

Munters omfattande applikationskunnande spänner över temperatur och fuktighetskontroll, evaporativ kylning samt ventilation. Vårt breda utbud av alternativ, skapar klimatkontroll lösningar som ger total tillförlitlighet och optimal energieffektivitet.

  • Uppnår fullständig klimatkontroll året runt
  • Energieffektivitet
  • Stort kapacitetsurval
  • Lämplig för många olika driftsförhållanden


Munters prisbelönta klimatkontrollösning är utformad för att maximera effektivitet och prestanda, och erbjuder en överlägsen lösning för samtliga krav samtidigt som den är miljövänlig.

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land