Ställ en fråga!

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land

Stäng
Photo of an entrance

Klimatkontroll

Utomhusklimatet går inte att påverka, men genom att kontrollera klimatet i en sluten miljö går det att skapa och konsekvent upprätthålla optimala förutsättningar för ökad produktivitet, hälsa, komfort och energieffektivitet för tillverkare, odlare och fastighetsägare.

Munters skapar ideala inomhusklimat genom att balansera temperatur, luftfuktighet, luftflöde och kondens i byggnader och anläggningar.

Förbättrad process- och produktionsfunktion, lägre underhållskostnader blir resultatet av att driften sker under ideala förhållanden. Längre hållbarhet och produktkvalitet säkerställs då industriellt gods, artefakter, djurproduktion och odling av grödor produceras och lagras under perfekta förhållanden.  

Vårt eget omfattande applikationskunnande och breda utbud av tekniker för energieffektiv klimatkontroll, har utformats för att svara mot kundernas krav och förordningar som exempelvis krav på ultralåg daggpunkt,FDA och HACCP förordningar. Vår teknik svarar väl mot kundbehov, standarder på marknaden och kundanpassade lösningar testas i våra egna miljötestanläggningar samt är tillverkad, certifierad och verifierad gentemot rigorösa internationella standarder.

Våra erfarna, professionella projektteam tar hand om allt från design och uppbyggnad, till upstart, service och underhåll för att säkra att våra system fortsätter att prestera så effektivt som möjligt under hela driftscykeln.

Munters omfattande applikationskunnande spänner över temperatur och fuktighetskontroll, evaporativ kylning samt ventilation. Vårt breda utbud ger förutsättningar för att skapa ett perfekt klimat med total tillförlitlighet och optimal energieffektivitet.

  • Ett kontrollerat klimat året runt
  • Energieffektivitet
  • Från små, fristående lösningar till kompletta system
  • Anpassas till en mängd olika driftsförhållanden

 

KONTAKTA OSS

Tel växel: 08-626 63 00

Hitta ditt närmaste kontor här

Vi är experter

Vi kan våra produkter. Vi
kommer att skicka din kontakt info till
någon i ditt land