Ställ en fråga!

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.

Stäng
Broiler sheds

Klimatkontroll för djuruppfödning och växthus

Man kan inte förändra klimatet utomhus, men genom att kontrollera klimatet i en begränsad inomhusmiljö, kan man skapa och upprätthålla optimala förhållanden för tillväxt. Något vi på Munters kallar "Ditt perfekta klimat".

Klimatet har konsekvenser för produktiviteten i djurstallar och växthus, och de perfekta förhållandena kan uppnås oavsett vilken klimatzon din verksamhet ligger i. Flera metoder används, dock är inte alla lika effektiva, pålitliga eller ekonomiska. Så valet av partner för att utforma och utrusta din produktionsmiljö, oavsett om det är för djurhållning eller odling, kommer att påverka produktiviteten långt efter att projektet är avslutat.

Munters väl beprövade och välkända varumärken CELdek®, Euroemme® och Aerotech® är utformade för att hjälpa dig och din verksamhet nå optimala förhållanden för tillväxt. Vi skräddarsyr en systemlösning för att passa dina klimatbehov, för att du ska kunna kontrollera dem, på ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt.

Farmer working in the dairy barn
Pigs in a finishing unit
Climate control of broilers

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.