UpgradesMAIN.jpg

Modernizacja zwiększa potencjał urządzeń

Munters ułatwia modernizację istniejących urządzeń, uzupełniając je o najnowsze technologie i udoskonalenia. Niezależnie od zastosowania, modernizacja urządzeń Munters zwiększa ich wydajność, poprawia oszczędność energii i ogranicza przestoje, tnąc koszty eksploatacji i konserwacji.

KORZYŚCI

  • dostosowanie urządzeń do zmieniających się potrzeb,
  • optymalne zużycie energii,
  • ograniczenie kosztów eksploatacji.

 

PRODUKTY

Modernizacja systemów sterowania
Przekształcanie lub modernizacja nagrzewnicy powietrza regeneracyjnego 
Aktualizacja skraplaczy/chłodziwa 
PowerPurge™ – system odzyskiwania energii