Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close
Replace low performing desiccant rotor.

Nie ryzykuj – wymień niewydajny rotor

Osuszacz, którego rotor sorpcyjny pracuje z niską wydajnością, nie zapewnia warunków określonych w projekcie. Taka sytuacja jest szczególnie niebezpieczna w branży produkcyjnej, ponieważ może skutkować pogorszeniem zarówno wydajności, jak i jakości produktu.

KORZYSTANIE Z NIEWYDAJNEGO ROTORA NIE JEST OPŁACALNE

Najważniejszą częścią każdego osuszacza Munters jest rotor sorpcyjny (koło sorpcyjne). Prawidłowo zabezpieczone i konserwowane rotor i osuszacz będą działać i zapewniać odpowiednie warunki atmosferyczne przez wiele lat.
Osiągnięcie założonych warunków i korzyści przy obniżonej wydajności rotora może być trudne. Objawem tego zjawiska może być potencjalnie kosztowny spadek wydajności lub jakości produktu.

Wymiana niewydajnego rotora wymaga inwestycji, ale jej koszty są niższe w porównaniu z ewentualną utratą zysków i wydatkami na usunięcie niemożliwych do naprawienia szkód. Po wymianie warunki produkcji i magazynowania oraz zużycie energii powrócą do pierwotnego stanu.

Niska wydajność rotora jest w osuszaczu kompensowana poprzez zwiększenie poboru energii przez nagrzewnicę regeneracji. Nagrzewnica nawet bez tego charakteryzuje się największym poborem energii wśród części osuszacza, więc w opisanej sytuacji niepotrzebnie zwiększone zużycie wiązałoby się ze znacznymi kosztami.

Zlecenie wymiany rotora przedstawicielom międzynarodowych centrów serwisowych Munters gwarantuje prawidłowe przeprowadzenie montażu i ponowne przekazanie osuszacza do eksploatacji oraz optymalną wydajność, minimalne zużycie energii i najniższe koszty pracy.

Przeczytaj analizę przypadku dotyczącą oszczędności wynikających z wymiany niewydajnego rotora

 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o kontroli wydajności

Więcej na ten temat

OKREŚLANIE WYDAJNOŚCI ROTORA

Centra serwisowe Munters oferują usługę kontroli wydajności pozwalającą określić stan rotora. Dzięki badaniom wykonywanym w ramach kontroli wydajności można stwierdzić, z jaką skutecznością pracuje dany rotor i czy jego wymiana jest konieczna. Na wydajność rotora mogą wpływać niewielkie cząstki i niewidoczne gołym okiem zanieczyszczenia, w związku z czym kontrola wzrokowa nie jest wystarczająca.
Zachęcamy do przeprowadzenia kontroli wydajności, jeśli osuszacz:

  • przestał zapewniać zakładane warunki,
  • nie był poddawany konserwacji zapobiegawczej,
  • nie był używany przez dłuższy czas.

UMOWA SERWISOWA – WIĘKSZA ŻYWOTNOŚĆ OSUSZACZA I ROTORA

Umowa serwisowa ServiceCaire™ gwarantuje maksymalną ochronę osuszacza. Po jej podpisaniu zadbamy o prawidłową konserwację urządzenia. Wizyta w ramach ServiceCaire™ obejmuje różne czynności, m.in. sprawdzanie stanu filtrów, ważnych podzespołów i czujników, kontrolę działania i wydajności oraz, w razie konieczności, wymianę filtrów. Pomożemy określić odpowiedni harmonogram konserwacji w zależności od stopnia krytyczności, czynników środowiskowych i sposobu użytkowania sprzętu. Umowa ServiceCaire™ to najskuteczniejszy sposób, aby zagwarantować długą żywotność rotora i osuszacza.

Dowiedz się więcej o ServiceCaire™