ussatdesa_Service_Performance_738x400.jpg

Kontrola wydajności dla optymalnego działania urządzeń

Serce osuszacza sorpcyjnego firmy Munters stanowi koło sorpcyjne (rotor). Regularna kontrola jego działania zapewnia optymalną wydajność pracy. Kontrola działania polega na monitorowaniu zmian i nieprawidłowości w działaniu/wydajności rotora, umożliwiającym eliminowanie czynników wywierających negatywny wpływ na urządzenie. Procedurę rozpoczyna kontrola wzrokowa, po której następuje szczegółowa kontrola diagnostyczna. Warunki wejściowe i wyjściowe, takie jak temperatura, wilgotność względna i przepływ powietrza są mierzone i wprowadzane do wyjątkowego programu obliczeniowego rotora Munters.

KORZYŚCI

  • monitorowanie skuteczności optymalizacji warunków pracy,
  • optymalizacja oszczędności energii,
  • ocena i dobór odpowiednich planów i harmonogramów konserwacji,
  • przewidywanie i unikanie krytycznych spadków wydajności.