Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

CS_Toms Confectionery_Hero.jpg

Kompletne pomieszczenia suszenia do produkcji lukrecji

The Toms Group employs 1,200 people, with companies in Scandinavia, Germany, Poland and a strong international presence. Famous brands include Toms, Anthon Berg, Pingvin and BonBon. After many years of positive experience with 20 existing Munters drying cabinets, the Toms Group selected the indoor climate experts once again to supply the complete installation of 8 drying cabinets, incorporating Munters’ MX² desiccant dehumidifiers.

Grupa Toms zatrudnia 1200 osób, w swoich firmach w Skandynawii, Niemczech, Polsce i jest silną międzynarodową firmą. Znane marki to Toms, Anthon Berg, Pingvin i BonBon. Po wielu latach pozytywnych doświadczeń z 20 istniejącymi suszarniami firmy Munters, grupa Toms wybrała firmę Munters, aby dostarczyła kompletną instalację 8 suszarni z osuszaczami adsorpcyjnymi MX2. Seria MX2 obejmuje przepływy powietrza od 3 000-59 500 m3 / h i oferuje szereg opcji odzyskiwania energii, a także płynne sterowaniez rozbudowanym wyświetlaczem do monitorowania i sterowania systemem.

Suszarnie "kombi" w Toms Copenhagen mają szerokie zastosowanie i nadają się do suszenia zarówno żelków jak i produktów lukrecjowych. Te wyroby cukiernicze są formowane na tackach z mąką skrobiową, w której wytłaczany jest pożądany kształt. Okres krzepnięcia produktów zmienia się co kilka dni. W trakcie suszenia niezwykle ważne jest ścisłe kontrolowanie zarówno szybkości wymiany powietrza, temperatury jak i wilgotności względnej. W oparciu o kilkuletnie doświadczenie w zakresie osuszania, firma Munters opracowała rozwiązanie spełniające wymagania Toms.

Kierownik projektu technicznego, Carsten Carstensen: "Doceniamy dobry kontakt z firmą Munters, a także wieloletnie doświadczenie, know-how i wysoki poziom usług świadczonych przez firmę Munters. Toms postanowił pozostawić kompletną instalację firmie Munters jako naszemu preferowanemu dostawcy".

Osuszacze MX² dostarczające suche powietrze do suszarni, zapewniają maksymalną wydajność i efektywność przy najniższym możliwym zużyciu energii. Szereg szczególnych wymagań dotyczących suszenia różnych rodzajów słodyczy oznacza konieczność kontroli działania wentylatorów, osuszaczy, nagrzewnic i chłodnic,co ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia stałej i wysokiej jakości produktu przez cały rok, niezależnie od wahań temperatury i wilgotności powietrza zewnętrznego. Każda komora susząca ma objętość 260 m3 i może pomieścić do 13 ton lukrecji i gumowych produktów cukierniczych.

The MX2 series covers airflows from 3,000-9,500 m³/h and has a range of energy recovery options, as well as modulating control and an extensive display for monitoring and controlling the system.

The combi drying cabinets at Toms Copenhagen are flexible and suitable for drying of wine gum and licorice products. These confectionery products are molded in trays with starch-flour, wherein the desired shape is embossed. The solidification period of the products varies over several days. During the drying period it is of utmost importance that both rate of air exchange, the temperature and the relative humidity is strictly controlled. Based on several years of experience of drying cabinets, Munters designed a solution that met Toms requirements.

The ideal solution

“We appreciate the well-established close contact we have with Munters,” says Technical Project Manager Carsten Carstensen, “as well as Munters’ long experience, know-how and high service level. Because of this, we decided to leave the complete installation to Munters as our preferred supplier.”

The MX² dehumidifiers supplying the dry air for the cabinets, ensure the maximum performance and capacity at the lowest energy consumption possible. A range of specific demands for different types of confectionery to be dried, means control of the operation of fans, dehumidifiers, heating and cooling coils is critical to ensure constant and high product quality year-round, independent of fluctuations in ambient temperature and humidity. Each drying cabinet has a volume of 260 m³ and can contain up to 13 tons of licorice and gum confectionery products.

Kilka faktów

  • Systemy uzdatniania powietrza zawsze działają z optymalną wydajnością
  • Brak kosztownych przerw w produkcji
  • Łatwiejsze budżetowanie dzięki dobrze znanym kosztom
  • Łatwy w obsłudze i serwisie

Jak możemy Ci pomóc?

Zabierz mnie do strony startowej
Wybierając zgadzasz się na Polityka cookie

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.