Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

Munters energy saving purge options for desiccant rotors.

Oszczędność energii zapewniana przez wewnętrzne układy Munters odzyskiwania energii z rotora

Czy w Twojej placówce nadal działa jeden z wielu starszych, ale nadal sprawnych osuszaczy Munters?Czy podobnie jak Munters i inne dbające o środowisko firmy pragniesz ograniczyć zużycie energii i ślad węglowy?Jeśli TAK, zachęcamy do skorzystania z rozwiązań modernizacyjnych Munters zwiększających wydajność energetyczną starszych urządzeń.

Zmniejszenie zużycia energii podczas regeneracji nawet o 25%

Większość energii wykorzystywanej podczas osuszania jest zużywana na ogrzewanie powietrza regeneracyjnego. W związku z tym odzyskując energię wykorzystywaną w cyklu regeneracji, można znacznie ograniczyć jej całkowite zużycie.

Wiele większych osuszaczy (np. serii MX, MA, MCD, ICA, MTS i MDU) umożliwia montaż wewnętrznego układu odzyskiwania energii w procesie regeneracji. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć zużycie energii nawet o 25% i osiągnąć zwrot z inwestycji już po około dwóch latach, a nawet wcześniej.

Nasi wykwalifikowani technicy serwisowi mogą bez problemu zamontować moduły Purge bez konieczności przebudowy zewnętrznej konstrukcji – większość prac jest wykonywana wewnątrz osuszacza.

webdividerblue.gif

Standardowa konstrukcja rotora sorpcyjnego Munters                     

Rotor sorpcyjny (koło) Munters wykorzystuje sorpcję, czyli proces adsorpcji lub absorpcji, w wyniku którego materiał sorpcyjny usuwa parę wodną bezpośrednio z powietrza.

Materiał sorpcyjny osusza powietrze przepływające przez rotor, odprowadzając parę wodną i zatrzymując ją wewnątrz dzięki ruchowi obrotowemu.

Podczas przeprowadzania materiału sorpcyjnego przez strefę regeneracji (obszar rotora sorpcyjnego wydzielony za pomocą przegród ustawionych pod kątem 90° względem siebie) ogrzane powietrze przechwytuje parę wodną i odprowadza ją na zewnątrz.

Brak przerw w procesie gwarantuje ciągłe, bardzo skuteczne osuszanie powietrza.

W trakcie procesu rotor przekazuje ciepło strumieniowi powietrza osuszanego. To właśnie tę energię można odzyskać i wykorzystać ponownie podczas cyklu regeneracji, tym samym zmniejszając koszty regeneracji i chłodzenia końcowego.

Oferujemy różne układy odzyskiwania energii dopasowane do poszczególnych serii osuszaczy.

Układ Energy Recovery Purge (ERP) – ogranicza ilość energii wymaganą do regeneracji  

Montaż układu ERPw osuszaczu obejmuje wydzielenie dodatkowej strefy po obu stronach rotora sorpcyjnego. Dodatkowa strefa jest wydzielana po stronie osuszanego powietrza w miejscu zakończenia komory regeneracji. Świeże powietrze doprowadzane za pomocą wlotu powietrza regeneracyjnego (1) jest prowadzone przez układ w celu odprowadzenia ciepła z rotora i zmieszania za nagrzewnicą (2) odzyskanego ciepła odpadowego z powietrzem regeneracyjnym.

Dzięki temu możliwe jest zmniejszenie wielkości (i zużycia energii) nagrzewnicy powietrza regeneracyjnego przy zachowaniu niezmienionej wydajności osuszania.  W miarę odprowadzania ciepła z materiału sorpcyjnego przez układ ERP,temperatura powietrza osuszanego (3) spada, co pozwala znacznie obniżyć koszty w przypadku zastosowań wymagających chłodzenia końcowego.           

Układ ERP można zamontować w starszych osuszaczach serii MX, MDU i MDS.

Zalety:

 • obniżenie kosztów energii zużywanej podczas regeneracji nawet o 25%,
 • obniżenie kosztów chłodzenia końcowego,
 • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla,
 • niższe koszty w porównaniu z zewnętrznym układem odzyskiwania ciepła,
 • zwrot z inwestycji osiągany w ciągu 1 – 2 lat,
 • standardowy zestaw do osuszaczy MX ułatwiający montaż.
webdividerblue.gif

Przedmuch wstępny – wewnętrzny układ odzyskiwania energii w układach otwartych

Układ PrePurge dla osuszaczy serii MX wykorzystywanych w układach otwartych (bez recyrkulacji powietrza, osuszacz znajduje się poza pomieszczeniem, do którego trafia osuszone powietrze) jest dostępny jako łatwy w montażu zestaw. Układ PrePurge obejmuje tylko jedną strefę przedmuchu, kierującą ciepłe powietrze osuszane z rotora w kierunku strumienia powietrza regeneracyjnego (1). Część świeżego powietrza wykorzystywanego podczas regeneracji (2) jest zastępowana cieplejszym powietrzem, co ogranicza zużycie energii przez nagrzewnicę regeneracji.

        

Zalety:

 • obniżenie kosztów energii zużywanej podczas regeneracji nawet o 25%,
 • obniżenie kosztów chłodzenia końcowego,
 • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla,
 • łatwość montażu,
 • zwrot z inwestycji osiągany w ciągu 1 – 2 lat,

 

Inne rozwiązania Purge:

Firma Munters opracowała ponadto strefy Purge zwiększające wydajność rotora. Możliwy do zamontowania w starszych osuszaczach układ Low Dewpoint Purge jest przeznaczony do zastosowań wymagających niskiego punktu rosy, a układ Energy Efficiency Purge (EEP) zwiększa wydajność rotora bez wzrostu zużycia energii.

Dalsze informacje są dostępne tutaj (łącze do nowej strony)

 

 

PowerPurge™ – strefa przedmuchu dopasowana do rotorów o średnicy od 1,3 m

W przypadku osuszaczy typu MDU i MDS i jeśli zawartość wody w powietrzu osuszanym jest mniejsza niż 12 g/kg, układ PowerPurge™ skutecznie odzyskuje ciepło w samej strefie regeneracji.

Unikalny, opatentowany układ PowerPurge™ pobiera ciepło odpadowe z najbardziej gorących części rotora (koła) sorpcyjnego i wykorzystuje je podczas cyklu regeneracji rotora. Takie rozwiązanie umożliwia ograniczenie zużycia energii podczas regeneracji i obniżenie temperatury odprowadzanego powietrza osuszanego, co skutkuje redukcją kosztów energii wykorzystywanej do chłodzenia końcowego.

Zasada działania

W standardowej strefie regeneracji rotora wydzielane są dwie dodatkowe strefy przedmuchu (w związku z tym powierzchnia strefy regeneracji zostaje zmniejszona). Wykorzystywany jest oddzielny zamknięty, recyrkulacyjny obieg powietrza (1). Ten obieg powietrza chłodzi materiał sorpcyjny w rotorze przed jego ponownym kontaktem ze strumieniem powietrza osuszanego. Odzyskane ciepło wstępnie ogrzewa materiał sorpcyjny podczas przechodzenia przez drugą strefę przedmuchu przed strefą regeneracji.

To bardzo efektywny sposób ograniczenia zużycia energii przez nagrzewnicę regeneracji. 

 

Zalety:

 • zmniejszenie mocy nagrzewnicy regeneracji nawet o 30%,
 • obniżenie kosztów chłodzenia końcowego,
 • większa skuteczność osuszania,
 • zwrot z inwestycji osiągany w ciągu 1 – 2 lat,
 • zmniejszenie emisji dwutlenku węgla,
 • opatentowana technologia,
 • indywidualne rozwiązanie dopasowywane w miejscu montażu.
webdividerblue.gif

 

Case studies documenting huge savings

We have published a number of Case Studies on purge installations. Read more here:

Coloplast, Denmark (Energy Recovery Puge)

Niko, Belgium (Energy Recovery Purge )

Ice Centre North, Denmark (Energy Recovery Purge)

webdividerblue.gif

Kontrola wydajności

Wykonywana przez Munters kontrola wydajności pozwala określić wydajność rotora sorpcyjnego. Nasi technicy serwisowi zalecą podjęcie odpowiednich działań na podstawie uzyskanego raportu o wydajności.

Kontrola zużycia energii Kontrola zużycia energii obejmuje nie tylko sam osuszacz, ale też cały układ osuszania, jak i kompletną instalację. Drobiazgowa kontrola pozwala dowiedzieć się, jakie usprawnienia i modernizacje umożliwiłyby zwiększenie wydajności i energooszczędności używanego rozwiązania.

Przeróbka źródła energii

Jeśli od chwili przekazania układu osuszającego do eksploatacji na rynku pojawiły się inne, mniej kosztowne źródła zasilania, zastąpienie elektrycznego źródła energii wykorzystywanej podczas regeneracji źródłem gazowym lub parowym często może okazać się korzystne. Niższe koszty energii pomagają szybciej uzyskać zwrot z inwestycji i ograniczyć emisję CO2.

Podwójny układ regeneracji

Nierzadko przebudowanie układu osuszającego tak, aby wykorzystywał dostępną energię odpadową w przepływie powietrza regeneracyjnego, pozwala znacznie ograniczyć zużycie energii. Nasi technicy serwisowi określą rentowność takiego przedsięwzięcia i ewentualne oszczędności na podstawie analizy konfiguracji, rozplanowania i układów sterowania.

Opcje sterowania

Opracowaliśmy szereg możliwych do zastosowania w starszych układach zaawansowanych rozwiązań w zakresie sterowania. Modernizacja układów sterowania gwarantuje większą kontrolę i możliwość połączenia z istniejącymi układami MBS. Funkcje modulujące umożliwiają zmniejszenie zużycia energii, a alarmy wpływają na poprawę bezpieczeństwa.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z działem serwisowym firmy Munters. 

Munters Purge Options for existing dehumidifiers

PURGE OPTIONS BROCHURE

Download for print

Jak możemy Ci pomóc?

Zabierz mnie do strony startowej
Wybierając zgadzasz się na Polityka cookie

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.