Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

Replace low performing desiccant rotor.

Nie ryzykuj – wymień niewydajny rotor

Osuszacz, którego rotor sorpcyjny pracuje z niską wydajnością, nie zapewnia warunków określonych w projekcie. Taka sytuacja jest szczególnie niebezpieczna w branży produkcyjnej, ponieważ może skutkować pogorszeniem zarówno wydajności, jak i jakości produktu.

KORZYSTANIE Z NIEWYDAJNEGO ROTORA NIE JEST OPŁACALNE

Najważniejszą częścią każdego osuszacza Munters jest rotor sorpcyjny (koło sorpcyjne). Prawidłowo zabezpieczone i konserwowane rotor i osuszacz będą działać i zapewniać odpowiednie warunki atmosferyczne przez wiele lat.
Osiągnięcie założonych warunków i korzyści przy obniżonej wydajności rotora może być trudne. Objawem tego zjawiska może być potencjalnie kosztowny spadek wydajności lub jakości produktu.

Wymiana niewydajnego rotora wymaga inwestycji, ale jej koszty są niższe w porównaniu z ewentualną utratą zysków i wydatkami na usunięcie niemożliwych do naprawienia szkód. Po wymianie warunki produkcji i magazynowania oraz zużycie energii powrócą do pierwotnego stanu.

Niska wydajność rotora jest w osuszaczu kompensowana poprzez zwiększenie poboru energii przez nagrzewnicę regeneracji. Nagrzewnica nawet bez tego charakteryzuje się największym poborem energii wśród części osuszacza, więc w opisanej sytuacji niepotrzebnie zwiększone zużycie wiązałoby się ze znacznymi kosztami.

Zlecenie wymiany rotora przedstawicielom międzynarodowych centrów serwisowych Munters gwarantuje prawidłowe przeprowadzenie montażu i ponowne przekazanie osuszacza do eksploatacji oraz optymalną wydajność, minimalne zużycie energii i najniższe koszty pracy.

Przeczytaj analizę przypadku dotyczącą oszczędności wynikających z wymiany niewydajnego rotora

 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o kontroli wydajności

Więcej na ten temat

OKREŚLANIE WYDAJNOŚCI ROTORA

Centra serwisowe Munters oferują usługę kontroli wydajności pozwalającą określić stan rotora. Dzięki badaniom wykonywanym w ramach kontroli wydajności można stwierdzić, z jaką skutecznością pracuje dany rotor i czy jego wymiana jest konieczna. Na wydajność rotora mogą wpływać niewielkie cząstki i niewidoczne gołym okiem zanieczyszczenia, w związku z czym kontrola wzrokowa nie jest wystarczająca.
Zachęcamy do przeprowadzenia kontroli wydajności, jeśli osuszacz:

  • przestał zapewniać zakładane warunki,
  • nie był poddawany konserwacji zapobiegawczej,
  • nie był używany przez dłuższy czas.

UMOWA SERWISOWA – WIĘKSZA ŻYWOTNOŚĆ OSUSZACZA I ROTORA

Umowa serwisowa ServiceCaire™ gwarantuje maksymalną ochronę osuszacza. Po jej podpisaniu zadbamy o prawidłową konserwację urządzenia. Wizyta w ramach ServiceCaire™ obejmuje różne czynności, m.in. sprawdzanie stanu filtrów, ważnych podzespołów i czujników, kontrolę działania i wydajności oraz, w razie konieczności, wymianę filtrów. Pomożemy określić odpowiedni harmonogram konserwacji w zależności od stopnia krytyczności, czynników środowiskowych i sposobu użytkowania sprzętu. Umowa ServiceCaire™ to najskuteczniejszy sposób, aby zagwarantować długą żywotność rotora i osuszacza.

Dowiedz się więcej o ServiceCaire™

Jak możemy Ci pomóc?

Zabierz mnie do strony startowej
Wybierając zgadzasz się na Polityka cookie

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.