Pozwól, że pomożemy

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.

Zadaj pytanie

Man Rappelling_Thinkstock_78817268_1200x600.jpg

BHP i ochrona środowiska

Polityka BHP i ochrony środowiska

Firma Munters angażuje się w działania przyjazne dla środowiska i zgodne z przepisami o jego ochronie. Nieustannie dążymy do ograniczania ryzyka, szukając możliwości tworzenia bezpieczniejszego, zdrowszego i bardziej ekologicznego miejsca pracy dla naszych pracowników, klientów i społeczności, z pożytkiem dla całego środowiska naturalnego. Udaje nam się to uzyskać dzięki silnej kadrze zarządzającej, pracy zespołowej oraz nieustannym staraniom o poprawę w zakresie wszystkiego, czym się zajmujemy.

  • Firma Munters chce działać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnie przepisami z zakresu ochrony środowiska i BHP.
  • Zakłady produkcyjne Munters działają zgodnie z ujętym na piśmie programem zarządzania ochroną środowiska i BHP. Określono w nim procedury, programy i wykazy aspektów ryzyka, dla zapewnienia przestrzegania przepisów oraz zapobiegania urazom, wypadkom i zanieczyszczeniu środowiska.
  • Munters angażuje się w szkolenia oraz informowanie wszystkich pracowników o swojej polityce dotyczącej ochrony środowiska i BHP, programie i procedurach.

Cele i zamierzenia

Korporacyjne cele ochrony środowiska i BHP dla zakładów produkcyjnych: (punkt odniesienia: 2013 r., cel: koniec roku 2015)

Do obowiązków kierownika operacyjnego każdego z zakładów produkcyjnych należy wyznaczenie i realizacja odpowiednich docelowych wyników, umożliwiających osiągnięcie następujących celów i zamierzeń:

  • wdrożenie Programu zarządzania ochroną środowiska i BHP,
  • wprowadzanie nieustannych usprawnień za pomocą odpowiednio uszeregowanego wykazu aspektów ryzyka dla zakładu,
  • ograniczenie urazów zgłaszanych o 10% (np. konieczność leczenia ambulatoryjnego, stracone dni pracy, ograniczony zakres obowiązków) 
  • ograniczenie zużycia energii i/lub poprawa efektywności procesów lub zakładu (np. energia elektryczna, gaz ziemny, propan-butan)
  • ograniczenie zużycia wody i/lub strat wynikających z procesów w fabryce (ograniczyć, użyć powtórnie, przetworzyć, wytworzyć samodzielnie)
  • ograniczenie ilości odpadów (ograniczyć, użyć powtórnie, przetworzyć)

Jak możemy Ci pomóc?

Zabierz mnie do strony startowej
Wybierając zgadzasz się na Polityka cookie

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.

Nieprawidłowy login

Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie później.