Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy Państwa dane kontaktowe przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close
Man Rappelling_Thinkstock_78817268_1200x600.jpg

BHP i ochrona środowiska

Polityka BHP i ochrony środowiska

Firma Munters angażuje się w działania przyjazne dla środowiska i zgodne z przepisami o jego ochronie. Nieustannie dążymy do ograniczania ryzyka, szukając możliwości tworzenia bezpieczniejszego, zdrowszego i bardziej ekologicznego miejsca pracy dla naszych pracowników, klientów i społeczności, z pożytkiem dla całego środowiska naturalnego. Udaje nam się to uzyskać dzięki silnej kadrze zarządzającej, pracy zespołowej oraz nieustannym staraniom o poprawę w zakresie wszystkiego, czym się zajmujemy.

  • Firma Munters chce działać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi lokalnie przepisami z zakresu ochrony środowiska i BHP.
  • Zakłady produkcyjne Munters działają zgodnie z ujętym na piśmie programem zarządzania ochroną środowiska i BHP. Określono w nim procedury, programy i wykazy aspektów ryzyka, dla zapewnienia przestrzegania przepisów oraz zapobiegania urazom, wypadkom i zanieczyszczeniu środowiska.
  • Munters angażuje się w szkolenia oraz informowanie wszystkich pracowników o swojej polityce dotyczącej ochrony środowiska i BHP, programie i procedurach.

Cele i zamierzenia

Korporacyjne cele ochrony środowiska i BHP dla zakładów produkcyjnych: (punkt odniesienia: 2013 r., cel: koniec roku 2015)

Do obowiązków kierownika operacyjnego każdego z zakładów produkcyjnych należy wyznaczenie i realizacja odpowiednich docelowych wyników, umożliwiających osiągnięcie następujących celów i zamierzeń:

  • wdrożenie Programu zarządzania ochroną środowiska i BHP,
  • wprowadzanie nieustannych usprawnień za pomocą odpowiednio uszeregowanego wykazu aspektów ryzyka dla zakładu,
  • ograniczenie urazów zgłaszanych o 10% (np. konieczność leczenia ambulatoryjnego, stracone dni pracy, ograniczony zakres obowiązków) 
  • ograniczenie zużycia energii i/lub poprawa efektywności procesów lub zakładu (np. energia elektryczna, gaz ziemny, propan-butan)
  • ograniczenie zużycia wody i/lub strat wynikających z procesów w fabryce (ograniczyć, użyć powtórnie, przetworzyć, wytworzyć samodzielnie)
  • ograniczenie ilości odpadów (ograniczyć, użyć powtórnie, przetworzyć)

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy Państwa dane kontaktowe przedstawicielowi w Państwa kraju.