Ask a question!

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.

Close
Disease prevention in livestock

Choroby zwierząt hodowlanych

Z punktu widzenia hodowcy, choroby zwierząt stanowią zagrożenie dla rentowności gospodarstwa. Produkcja i wydajność mogą mocno ucierpieć, ponieważ chore zwierzę daje mniej mleka czy jaj oraz mięsa.

Brak kontroli nad wentylacją może powodować problemy ze zdrowiem zwierząt hodowlanych, np. wynikające z przeciągów, krótkotrwałego ochłodzenia czy zbyt wysokiego poziomu amoniaku, agresywnych chemikaliów zawartych w oborniku czy środkach do dezynfekcji.

Można jednak zapobiegać pojawianiu się i rozprzestrzenianiu chorób w pomieszczeniach dla zwierząt. Zamknięta przestrzeń z ochroną biologiczną, wyposażona w system kontroli klimatu to skuteczny i ekonomiczny sposób radzenia sobie z chorobami.  Zamknięty budynek oznacza mniejsze ryzyko przedostawania się do środka gryzoni i dzikich zwierząt, które mogą roznosić choroby.

Z geograficznego punktu widzenia, grupowanie hodowli zwierząt zwiększa ryzyko zainfekowania jednej populacji przez inną. Jednym ze sposobów na ograniczenie tego ryzyka jest zastosowanie wyciągów kominowych, by powietrze wylotowe kierowane było w górę, do atmosfery. Inną opcją jest używanie filtrów do wyłapania wirusów przenoszonych drogą powietrzną na drobinach pyłu lub kropelkach wody.

Firma Munters może pomóc w ograniczeniu chorób zwierząt hodowlanych i rozwiązaniu problemów z wydajnością produkcji dzięki systemom kontroli klimatu, zapewniającym idealny klimat na wszystkich etapach hodowli. 

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.