Ask a question!

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.

Close
Disease in greenhouse

Choroby w szklarni

Choć hodowla roślin w szklarni zmniejsza wpływ warunków klimatycznych na uprawy, zdrowie roślin jest ciągle uzależnione od wielu czynników składających się na złożony mikroklimat wewnątrz.

Kluczem do stałej jakości, ilości i rentowności jest świadomość tych czynników i ich wpływu oraz ich kontrolowanie.

Choć rośliny chronione są od wpływu pogody na zewnątrz, bez odpowiedniej kontroli równie niekorzystne warunki mogą wytworzyć się w szklarni: bardzo wysoka temperatura i wilgotność mogą spowolnić wzrost roślin, ograniczyć ich owocowanie i spowodować rozwój chorób. A ponieważ odmiany hodowane w szklarni są często bardziej wrażliwe od swoich kuzynów uprawianych tradycyjnymi metodami, efekty mogą być katastrofalne.

Jednak warunki sprzyjające rozwojowi chorób można wyeliminować. Oznacza to także możliwość ograniczenia kosztownych i niepożądanych oprysków grzybo- i bakteriobójczych.

Wysoka wilgotność może spowodować tworzenie się kropli na liściach, powodując rozwój i rozprzestrzenianie się chorób, podczas gdy nadmiar ciepła spowoduje marszczenie się owoców i powstrzyma wzrost roślin.

Na szczęście można zapobiec tym wszystkim problemom: instalacja grzejników i wentylatorów zapobiega miejscowemu niedogrzaniu i rozwarstwianiu temperatur powietrza w szklarni, dodatkowe wentylatory wylotowe zapewniają dodatkową wentylację, zabezpieczając przed zbyt wysoką temperaturą i gwarantując odpowiednie stężenie CO2, natomiast wysokiemu poziomowi wilgotności zapobiec można dzięki zastosowaniu wentylatorów recyrkulacyjnych w połączeniu z wyciągami i grzejnikami.

Firma Munters może pomóc w ograniczeniu chorób w szklarni i rozwiązaniu problemów z wydajnością produkcji dzięki systemom kontroli klimatu, zapewniającym idealny klimat na wszystkich etapach hodowli w szklarni.   

Contact an expert

We’ll direct your contact info to the 
right person.