Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close
Munters udvikler og installerer affugtere, befugtere, køleanlæg, ventilatorer

Magazyny i przechowalnie powyżej 0ºC

Dla przechowywania surowców, półproduktów i gotowych produktów korzystny jest w pełni kontrolowany klimat otoczenia.

Munters dysponuje szeregiem rozwiązań do osuszania sorpcyjnego w przypadku przechowywania produktów w chłodniach, namiotach magazynowych, a także dla produktów przenoszonych pneumatycznie i przechowywanych w silosach lub będących w trakcie transportu.

Przechowywanie

Za wyjątkiem cieczy, większość produktów nie jest wrażliwa na zmiany temperatur,  natomiast zmiany wilgotności względnej mogą mieć na nie niszczący wpływ. Dzięki kontroli wilgotności i utrzymywaniu stałego klimatu przechowywania przez cały rok, zachowana zostanie wysoka jakość produktu, przy wyższym poziomie higieny i mniejszej liczbie odpadów, a także zwiększy się jego trwałość.

Obiekt magazynowy z kontrolą klimatu Munters to:

  • Stały klimat przechowywania przez cały rok

  • Brak kondensacji, mającej ujemny wpływ na jakość produktów

  • Wyższy poziom higieny (niekorzystne warunki dla wzrostu pleśni i grzybów przy niskiej wilgotności względnej)

  • Optymalne wykorzystanie instalacji chłodzącej

Więcej na temat przechowywania w suchym powietrzu:

Kraft Food, Szwecja (chłodny magazyn czekolady)
Protos, Hiszpania (magazyn wina w butelkach)

Ochrona dzięki suchemu powietrzu w silosach

Chroń produkty sypkie i wrażliwe, takie jak mąka, cukier, sól i zboża przed wpływem wilgotnego powietrza i uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę w silosach i układach transportu pneumatycznego. Skraplanie i wilgoć w silosach i układach transportu pneumatycznego powodują duże straty, narażając klientów na wydatki związane z dodatkowym czyszczeniem, utratą towaru i rozwojem pleśni.

Dzięki zastosowaniu rozwiązań Munters do osuszania sorpcyjnego w silosach i układach transportu pneumatycznego, produkty luzem pozostaną sypkie, redukując straty i potrzebę kosztownego czyszczenia. Suche powietrze zapobiegnie skraplaniu w górnej części silosa, dzięki czemu pleśnie i zanieczyszczone skropliny nie dostaną się do produktu.

510226989.jpg

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.