Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close
DryingCabinet_Carletti_web.jpg

Suszenie Produktu

Najczęściej stosowaną metodą suszenia produktów jest użycie gorącego powietrza, które powoduje wyparowanie wody zawartej w produkcie. Nie jest to jednak metoda doskonała, ponieważ zwiększenie temperatury i wilgotności zwiększa ryzyko rozwoju pleśni i grzybów.

Może to z kolei powodować korozję maszyn, a dodatkowe ciepło może uszkodzić osuszany produkt. Dzięki użyciu osuszaczy Munters możliwe jest zapewnienie stałych warunków, unikając pojawienia się szkodliwych czynników.

Procesy suszenia produktów, takie jak suszenie rozpyłowe czy w systemach ze złożem fluidalnym można znacząco zoptymalizować, używając energooszczędnych i higienicznych rozwiązań Munters do osuszania.

Suszenie takich produktów jak kiełbasa, owoce czy sery wymaga kontroli poziomu wilgotności, by uniknąć rozwoju mikroorganizmów i zapewnić powtarzalne cykle suszenia przez cały rok.

Unikanie rozwoju pleśni i grzybów dzięki osuszaniu

Najczęściej stosowaną metodą suszenia produktów jest użycie gorącego powietrza, które powoduje wyparowanie wody zawartej w produkcie. Nie jest to jednak metoda doskonała, ponieważ zwiększenie temperatury i wilgotności zwiększa ryzyko rozwoju pleśni i grzybów. Może to również powodować korozję maszyn i uszkodzenia termiczne osuszanego produktu.

Kontrola poziomu wilgoci dzięki osuszaczom Munters zapewnia stałe warunki przez cały rok i prowadzi do uzyskania lepszej higieny, zapobiegając rozwojowi mikroorganizmów.

spraydrier_CopyrightGEA_Niro_jpg.jpg

Korzyści:

  • Szybszy proces schnięcia w wieżach rozpyłowych, systemach ze złożem fluidalnym i podczas powlekania = zwiększona wydajność produkcji
  • Bakteriobójczy rotor Munters Quantum™ o specjalnej konstrukcji, z wysoką wartością DeltaX
  • Oszczędność energii do 25% podczas suszenia w kolumnach rozpyłowych dzięki wyeliminowaniu chłodnicy wstępnej
  • Lepsza higiena dzięki wyeliminowaniu wilgotnych powierzchni

Zdrowie, bezpieczeństwo i higiena

użytkownika są dla Munters najważniejsze, co znajduje odzwierciedlenie w konstrukcji rotorów. Są one nieustannie testowane przez niezależne firmy, a Szwedzki Instytut Żywności i Biotechnologii (SIK) potwierdził ich bakterio– i grzybobójcze właściwości. 

Downloads

Typ pliku
Plik
Rozmiar

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.