Ask a question!

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.

Close
shutterstock_125278880-color-screen.jpg

Chłodzenie produktów

Procesy chłodzenia podczas produkcji są często stosowane w przypadku, gdy produkt jest za gorący, by można go było zapakować i wymaga schłodzenia. Tunel chłodniczy lub schładzarka spiralna chłodzą często produkty do temperatury pokojowej za pomocą chłodnego powietrza.

Podczas chłodzenia produkt może ponownie absorbować wilgoć z chłodzącego powietrza, jeżeli wilgotność względna przekroczy punkt równowagi dla żądanej zawartości wilgoci w produkcie. Osuszanie powietrza dla utrzymania wilgotności względnej na poziomie równym lub niższym od punktu równowagi zapobiega ponownej absorpcji wilgoci.

Taka ponowna absorpcja powoduje zmiękczenie produktów, przez co stają się mniej atrakcyjne i trwałe.

  • Zapobieganie ponownej absorpcji wilgoci
  • Jednorodna jakość
  • Mniej odpadów
  • Bardziej spójne produkty
  • Ograniczenie rozwoju pleśni
  • Wydłużenie okresu między kolejnymi czyszczeniami maszyn

Producenci korzystający z tuneli chłodniczych lub schładzarek spiralnych napotykają na problemy spowodowane tym że temperatura w ich wnętrzu jest często niższa niż 10°C, co może prowadzić do skraplania się wilgoci na chłodzonych produktach i zimnych powierzchniach.

Powoduje to nie tylko uszkadzanie produktu, ale także opóźnia produkcję, ponieważ produkt trzeba usuwać lub ponownie przetwarzać. Występuje także ryzyko związane z systemem HACCP, ponieważ wysoka wilgotność stwarza idealne warunki dla rozwoju pleśni i bakterii.  Pociąga to za sobą konieczność częstego i kosztownego czyszczenia tunelu/schładzarki.

Tunel chłodniczy może stać się „wąskim gardłem” produkcji, jeżeli wzrost wilgotności powoduje jego zapychanie się, przy czym oddzielanie produktów uszkodzonych od nieuszkodzonych jest kosztowne.

Systemy osuszania sorpcyjnego Munters działają w temperaturach poniżej 10°C, zapobiegając skraplaniu poprzez usuwanie wilgoci z powietrza i wytwarzanie punktu rosy poniżej 4°C. Na tym poziomie nawet wężownice chłodzące i najchłodniejsze powierzchnie tunelu/schładzarki są odporne na skraplanie.  Niższy punkt rosy oznacza, że powierzchnia tunelu lub schładzarki musiałaby mieć temperaturę poniżej 4°C, by doszło do skraplania. Jeżeli temperatura jest wyższa, wilgoć w otaczającym powietrzu nie ma wpływu na jakość i higieniczność produktów.

Odpowiednie warunki w tunelu oznaczają, że nie dochodzi do uszkodzeń spowodowanych przez wilgoć, produkty nie są odrzucane przez odbiorców, a ich jakość jest stała.  Łatwiejsze staje się też planowanie produkcji, ponieważ temperatura tunelu/schładzarki może pozostawać niezmienna przez cały rok.  Można także w prosty sposób zwiększyć produkcję, dzięki możliwości obniżenia temperatury tunelu bez ryzyka doprowadzenia do skraplania.

Obniżenie wilgotności względnej w tunelu chłodniczym wyraźnie obniża szanse rozwoju drobnoustrojów i pleśni.  Poprawa warunków higienicznych oznacza znaczącą redukcję przestojów i wydłużony czas pracy bez konieczności czyszczenia maszyn, skraca się również czas schnięcia tunelu/schładzarki po czyszczeniu.

 

Pozwól, że pomożemy

Znamy nasze produkty. Przekażemy <br/>Państwa dane kontaktowe<br/>przedstawicielowi w Państwa kraju.