EnergyPurge.gif

Energy savings with Munters’ internal rotor energy recovery systems

Do you happen to have one of the many older and still steadily running Munters dehumidifiers operating in your facility? Like Munters and most other environmentally concerned companies, you might also be focusing on reducing the energy consumption and carbon foot print? If YES, Munters can provide retrofit solutions to optimize the energy efficiency in these older units, securing energy efficient operation years ahead.

How to cut the energy consumption for reactivation by up to 25%  

Since the majority of the energy required for the desiccant process is used in heating the reactivation airstream, significant energy savings are achieved by recovering the energy in the reactivation cycle.

Internal energy recovery systems for the rotor reactivation process can be installed retro fit in a wide range of bigger dehumidifiers (e.g. MX, MA, MCD, ICA, MTS & MDU Series) offering energy savings up to 25%, typically with a short ROI of around 2 years or less.

The Purge sectors can easily be installed on site by our skilled Service Teams and does not involve any external rebuilding – most of the work is done inside the dehumidifier itself.  

 

webdividerblue.gif

Munters standard desiccant rotor design                       

The Munters desiccant rotor (wheel) works on the principle of sorption, which is the adsorption or the absorption process by which a desiccant removes water vapour directly from the air.

The air to be dried passes through the rotor and the desiccant removes the water vapour directly from the air and holds it while rotating.

As the moisture-laden desiccant passes through the reactivation sector (90° shielded part of the rotor surface), the water vapour is transferred to a heated airstream, which is exhausted to the outside.

This process is continuous, allowing for highly effective and uninterrupted dehumidification.

In this continuous process the rotor is carrying heat into the process airstream. It is this energy that we recover and re-use in the reactivation cycle, resulting in lower energy costs in reactivation power and post cooling.

We offer different types of internal recovery systems, individually designed for the different series of dehumidifiers.

 

Energy Recovery Purge (ERP) – minder energie nodig voor regeneratielucht

 

Bij een upgrade van de luchtontvochtiger met het ERP-systeem wordt er aan beide zijden van de sorptierotor een extra sector toegevoegd. Deze extra sector wordt geplaatst aan de proceszijde waar de rotor de regeneratiekamer verlaat. Verse lucht uit de regeneratie-inlaat (1) stroomt door deze spoelsector om de warmte van het rotormateriaal te verwijderen en deze teruggewonnen restwarmte te mengen met de regeneratielucht na de verwarming (2).

Hierdoor kunnen we het formaat (en het energieverbruik) van de regeneratieverwarming beperken terwijl hetzelfde ontvochtigingsresultaat gegarandeerd blijft.  Terwijl de ERPwarmte van het rotormateriaal verwijdert, wordt de temperatuur van de proceslucht (3) verlaagd. Dit resulteert in aanzienlijke besparingen in gevallen waar nakoeling nodig is.         

De ERP kan achteraf in luchtontvochtigers uit de MX-, MDU- en MDS-serie worden geïnstalleerd.

Voordelen: 

 • tot wel 25% minder energiekosten voor regeneratielucht

 • minder energiekosten voor nakoeli

 • kleinere koolstofvoetafdruk 

 • minder duur vergeleken met externe warmteterugwinning 

 • terugverdientijd van één tot twee jaar 

 • standaardset everbaar voor de MX-serie, voor eenvoudige installatie

webdividerblue.gif
Pre Purge – interne
energieterugwinning in open systemen

Voor luchtontvochtigers uit de MX-serie die in open systemen werken (de ontvochtiger staat buiten de ontvochtigde ruimte en voert de lucht niet terug), is de PrePurge een eenvoudig te installeren spoeloplossing voor energieterugwinning.

De PrePurge omvat slechts één spoelsector, waardoor warme proceslucht van de rotor in de regeneratieluchtstroom wordt gevoerd (1). Hierdoor wordt een deel van de verse lucht voor regeneratie (2) vervangen door warmere lucht en is er minder energie nodig voor de regeneratieverwarming.

.

        

 

Voordelen:

 • tot wel 25% minder energiekosten voor regeneratielucht
 • minder energiekosten voor nakoeling
 • kleinere koolstofvoetafdruk
 • eenvoudig te installeren
 • terugverdientijd van één tot twee jaar

 

Andere spoelopties:

Munters heeft ook spoelsectoren ontwikkeld die de capaciteit van de rotor zelf vergroten. De achteraf te installeren Low Dewpoint Purge voor luchtontvochtigers in toepassingen waar een laag dauwpunt vereist is en de Energy Efficiency Purge (EEP) waardoor de prestaties van de rotor worden verbeterd bij hetzelfde energieverbruik.

 

Neem voor meer informatie contact op met het serviceteam van Munters bij u in de buurt!

 

 

 

PowerPurge™ – op maat gemaakte spoelsector voor rotors met een diameter van minimaal 1,3 m

Voor luchtontvochtigers van het type MDU en MDS waarbij de luchtvochtigheid van de inkomende lucht lager is dan 12 g/kg, vindt door de PowerPurge™ efficiënte warmteterugwinning plaats in de regeneratiesector zelf.

Met het unieke en gepatenteerde PowerPurge™-systeem wordt restwarmte van het heetste deel van de sorptierotor (het wiel) opgevangen en ter ondersteuning van de regeneratiecyclus van de rotor gebruikt. Hierdoor is er minder energie nodig voor de regeneratielucht, terwijl de afvoertemperatuur van de proceslucht wordt verlaagd, waardoor de energiekosten voor eventuele nakoeling dalen.

Hoe werkt het? Binnen de standaardregeneratiesector van de rotor worden twee extra spoelsectoren toegevoegd, waardoor de regeneratiesector dienovereenkomstig wordt gereduceerd. Een afzonderlijke luchtstroom (1) wordt in een gesloten circuit gerecirculeerd. Dit luchtcircuit koelt het rotormateriaal voordat het aan de procesluchtstroom wordt toegevoegd. Door deze teruggewonnen warmte wordt het rotormateriaal in de tweede spoelsector voorverwarmd, voordat deze de regeneratiesector binnengaat.

Dit is een zeer efficiënte manier om de voor de regeneratieverwarming benodigde hoeveelheid energie te verminderen.

        

 

Voordelen:

 • vermindering van de geïnstalleerde regeneratieluchtverwarmingscapaciteit – tot 30%
 • minder energiekosten voor nakoeling
 • betere droging
 • terugverdientijd van één tot twee jaar
 • kleinere koolstofvoetafdruk
 • gepatenteerde technologie
 • maatwerk op locatie

PowerPurge™ - tailor made purge sector for rotor diameters at minimum 1,3m

For dehumidifiers type MDU and MDS where the inlet water content is lower than 12g/kg, the PowerPurge™ will efficiently recover heat inside the reactivation sector itself. The unique and patented PowerPurge™ system collects waste heat off the hottest section of the desiccant rotor (wheel) and uses that heat to help with the reactivation cycle of the rotor. This reduces the energy supply required for reactivation while lowering the discharge temperature of the process air, decreasing energy costs for eventual post cooling.

How does it work? One extra purge sector is added on each side of the standard reactivation sector of the rotor, positioned both before and after this sector. A separate air stream (1) recirculates in a closed loop. This air circuit cools the rotor material before it enters into the process air stream. This recovered heat pre heats the rotor material in the second purge sector, before it enters the reactivation sector. This is a very efficient way to reduce the energy needed for the reactivation heater.

        

Benefits: • Reduction of installed reactivation heater capacity - up to 30% • Reduced postcooling energy costs • Improved drying performance • ROI of within 1 to 2 years • Reduced carbon footprint • Patented technology • Tailor made on site

PowerPurge™ - tailor made purge sector for rotor diameters at minimum 1,3m

For dehumidifiers type MDU and MDS where the inlet water content is lower than 12g/kg, the PowerPurge™ will efficiently recover heat inside the reactivation sector itself. The unique and patented PowerPurge™ system collects waste heat off the hottest section of the desiccant rotor (wheel) and uses that heat to help with the reactivation cycle of the rotor. This reduces the energy supply required for reactivation while lowering the discharge temperature of the process air, decreasing energy costs for eventual post cooling.

How does it work? One extra purge sector is added on each side of the standard reactivation sector of the rotor, positioned both before and after this sector. A separate air stream (1) recirculates in a closed loop. This air circuit cools the rotor material before it enters into the process air stream. This recovered heat pre heats the rotor material in the second purge sector, before it enters the reactivation sector. This is a very efficient way to reduce the energy needed for the reactivation heater.

        

Benefits: • Reduction of installed reactivation heater capacity - up to 30% • Reduced postcooling energy costs • Improved drying performance • ROI of within 1 to 2 years • Reduced carbon footprint • Patented technology • Tailor made on site

PowerPurge™ - tailor made purge sector for rotor diameters at minimum 1,3m

For dehumidifiers type MDU and MDS where the inlet water content is lower than 12g/kg, the PowerPurge™ will efficiently recover heat inside the reactivation sector itself. The unique and patented PowerPurge™ system collects waste heat off the hottest section of the desiccant rotor (wheel) and uses that heat to help with the reactivation cycle of the rotor. This reduces the energy supply required for reactivation while lowering the discharge temperature of the process air, decreasing energy costs for eventual post cooling.

How does it work? One extra purge sector is added on each side of the standard reactivation sector of the rotor, positioned both before and after this sector. A separate air stream (1) recirculates in a closed loop. This air circuit cools the rotor material before it enters into the process air stream. This recovered heat pre heats the rotor material in the second purge sector, before it enters the reactivation sector. This is a very efficient way to reduce the energy needed for the reactivation heater.

        

Benefits: • Reduction of installed reactivation heater capacity - up to 30% • Reduced postcooling energy costs • Improved drying performance • ROI of within 1 to 2 years • Reduced carbon footprint • Patented technology • Tailor made on site

PowerPurge™ - tailor made purge sector for rotor diameters at minimum 1,3m

For dehumidifiers type MDU and MDS where the inlet water content is lower than 12g/kg, the PowerPurge™ will efficiently recover heat inside the reactivation sector itself. The unique and patented PowerPurge™ system collects waste heat off the hottest section of the desiccant rotor (wheel) and uses that heat to help with the reactivation cycle of the rotor. This reduces the energy supply required for reactivation while lowering the discharge temperature of the process air, decreasing energy costs for eventual post cooling.

How does it work? One extra purge sector is added on each side of the standard reactivation sector of the rotor, positioned both before and after this sector. A separate air stream (1) recirculates in a closed loop. This air circuit cools the rotor material before it enters into the process air stream. This recovered heat pre heats the rotor material in the second purge sector, before it enters the reactivation sector. This is a very efficient way to reduce the energy needed for the reactivation heater.

        

Benefits: • Reduction of installed reactivation heater capacity - up to 30% • Reduced postcooling energy costs • Improved drying performance • ROI of within 1 to 2 years • Reduced carbon footprint • Patented technology • Tailor made on site

PowerPurge™ - tailor made purge sector for rotor diameters at minimum 1,3m

For dehumidifiers type MDU and MDS where the inlet water content is lower than 12g/kg, the PowerPurge™ will efficiently recover heat inside the reactivation sector itself. The unique and patented PowerPurge™ system collects waste heat off the hottest section of the desiccant rotor (wheel) and uses that heat to help with the reactivation cycle of the rotor. This reduces the energy supply required for reactivation while lowering the discharge temperature of the process air, decreasing energy costs for eventual post cooling.

How does it work? One extra purge sector is added on each side of the standard reactivation sector of the rotor, positioned both before and after this sector. A separate air stream (1) recirculates in a closed loop. This air circuit cools the rotor material before it enters into the process air stream. This recovered heat pre heats the rotor material in the second purge sector, before it enters the reactivation sector. This is a very efficient way to reduce the energy needed for the reactivation heater.

        

Benefits: • Reduction of installed reactivation heater capacity - up to 30% • Reduced postcooling energy costs • Improved drying performance • ROI of within 1 to 2 years • Reduced carbon footprint • Patented technology • Tailor made on site

PowerPurge™ - tailor made purge sector for rotor diameters at minimum 1,3m

For dehumidifiers type MDU and MDS where the inlet water content is lower than 12g/kg, the PowerPurge™ will efficiently recover heat inside the reactivation sector itself. The unique and patented PowerPurge™ system collects waste heat off the hottest section of the desiccant rotor (wheel) and uses that heat to help with the reactivation cycle of the rotor. This reduces the energy supply required for reactivation while lowering the discharge temperature of the process air, decreasing energy costs for eventual post cooling.

How does it work? One extra purge sector is added on each side of the standard reactivation sector of the rotor, positioned both before and after this sector. A separate air stream (1) recirculates in a closed loop. This air circuit cools the rotor material before it enters into the process air stream. This recovered heat pre heats the rotor material in the second purge sector, before it enters the reactivation sector. This is a very efficient way to reduce the energy needed for the reactivation heater.

        

Benefits: • Reduction of installed reactivation heater capacity - up to 30% • Reduced postcooling energy costs • Improved drying performance • ROI of within 1 to 2 years • Reduced carbon footprint • Patented technology • Tailor made on site

PowerPurge™ - tailor made purge sector for rotor diameters at minimum 1,3m

For dehumidifiers type MDU and MDS where the inlet water content is lower than 12g/kg, the PowerPurge™ will efficiently recover heat inside the reactivation sector itself. The unique and patented PowerPurge™ system collects waste heat off the hottest section of the desiccant rotor (wheel) and uses that heat to help with the reactivation cycle of the rotor. This reduces the energy supply required for reactivation while lowering the discharge temperature of the process air, decreasing energy costs for eventual post cooling.

How does it work? One extra purge sector is added on each side of the standard reactivation sector of the rotor, positioned both before and after this sector. A separate air stream (1) recirculates in a closed loop. This air circuit cools the rotor material before it enters into the process air stream. This recovered heat pre heats the rotor material in the second purge sector, before it enters the reactivation sector. This is a very efficient way to reduce the energy needed for the reactivation heater.

        

Benefits: • Reduction of installed reactivation heater capacity - up to 30% • Reduced postcooling energy costs • Improved drying performance • ROI of within 1 to 2 years • Reduced carbon footprint • Patented technology • Tailor made on site

 

webdividerblue.gif

 

Case studies documenting huge savings

We have published a number of Case Studies on purge installations. Read more here:

Coloplast, Denmark (Energy Recovery Puge)

Niko, Belgium (Energy Recovery Purge )

Ice Centre North, Denmark (Energy Recovery Purge)

webdividerblue.gif

Andere leverbare upgradeopties

Prestatieaudit De prestatieaudit van Munters verschaft duidelijkheid over de prestaties van de sorptierotor. Op basis van het uitgebrachte prestatierapport geeft ons serviceteam advies over aanbevolen maatregelen. 

Energieaudit Bij een energieaudit wordt verder gekeken dan de luchtontvochtiger. Een energieaudit behelst een alomvattende audit van zowel het luchtontvochtigingssysteem als de complete installatie als zodanig. Uit deze uitgebreide audit volgen aanbevelingen voor wijzigingen en upgrades die meer capaciteit en energierendement opleveren. 

Verandering van energiebron Als er sinds de inbedrijfstelling van het ontvochtigingssysteem alternatieve en goedkopere energiebronnen beschikbaar zijn gekomen, kan het in veel gevallen gunstig zijn om als energiebron voor de regeneratie over te schakelen van bv. elektriciteit op gas of stoom. Door de lagere energiekosten zijn een korte terugverdientijd en een kleinere koolstofvoetafdruk gegarandeerd.

Tweevoudige regeneratie Als er restwarmte beschikbaar is, kan herontwerp van het ontvochtigingssysteem vaak voor een aanzienlijke energiebesparing zorgen door de restenergie te gebruiken voor de regeneratieluchtstroom. Op basis van een analyse van het configuratie-, instel- en regelsysteem maakt ons serviceteam een beoordeling van het rendement en een berekening van de besparing.

Regelopties Er is een aantal geavanceerde regelopties ontwikkeld waardoor installatie achteraf mogelijk is. Update- en regelsystemen maken een betere beheersing mogelijk en kunnen op bestaande MBS-systemen worden aangesloten. Modulatieregeling zorgt voor een energiezuinigere werking en dankzij alarmopties wordt de veiligheid verbeterd. 

Neem voor meer informatie contact op met het serviceteam van Munters bij u in de buurt!