Cina

Dongguan

Chashan Manufacturing Base

Munters Kerulai Air Treatment Equipment (Beijing) Co Ltd

Informazioni sui contatti

Tel: +86 0769- 8180 5092

Email marketing@munters.cn

Indirizzo visitatori

Section 8, Jianxing Road,

Chashan Industrial Park,
523380 
Dongguan, Guangdong
China

Indirizzo per la spedizione

Section 8, Jianxing Road,

Chashan Industrial Park,
523380 
Dongguan, Guangdong
China