ussatdesa_Service_Performance_738x400.jpg

Laitteen suorituskyvyn tarkistaminen varmistaa ihanteellisen toiminnan

Muntersin absorptioroottori on absorptioilmankuivaimen sydän. Säännöllinen kuntotarkastus optimoi roottorin suorituskyvyn. Kuntotarkastuksessa tarkkaillaan vaihteluita ja epäsäännöllisyyksiä roottorin suorituskyvyssä ja kapasiteetissa. Aluksi tehdään perusteellinen silmämääräinen tarkastus ja sen jälkeen diagnostiikkatarkastus. Sisään menevän ja ulos tulevan ilman lämpötila, suhteellinen kosteus ja virtaama mitataan ja kirjataan ainutlaatuiseen Muntersin roottorilaskentaohjelmaan.

EDUT

  • Suorituskyvyn tarkkaileminen varmistaa laitteen ihanteellisen toiminnan.
  • Energiatehokkuus optimoidaan.
  • Kunnossapitosuunnitelmat tarkistetaan ja mukautetaan.
  • Kriittiset kapasiteetin heikkenemiset ennakoidaan, jotta niitä voidaan välttää.