Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

DESICOOL pc 1.jpg

Kuinka Desicool toimii

DesiCool on ilmastointijärjestelmä jonka toiminta perustuu kuivaavaan jäähdytykseen. Järjestelmässä ei ole kompressoria, mutta sen kapasiteetti on yhtä suuri kuin perinteisen CFC-pohjaisen järjestelmän. Ilman jäähdytys voidaan toteuttaa tilassa jossa lämpötila on 30 –15°C.

Jäähdytyksen tehokkaaseen toimintaan, myös kesäkuukausina, tarvitaan lisälämpöä. Mitä enemmän lämpöä lisätään, sitä viilempää saadaan. Hukkalämpöä voidaan käyttää hyväksi.
DesiCool järjestelmällä on monia etuja; se käyttää jäähdytyksen energianlähteenä lämpöä eikä sähköä. Laitteen lämmöntalteenottokyky on niin hyvä, että usein talvellakaan ei ole tarvetta ilman esilämmitykseen. Edellämainittujen hyötyjen seurauksena myös käyttökustannukset ovat pienet. Kompressoria ei tarvita, joten myös huoltotoimenpiteet on hoidettavissa helposti oman henkilökunnan voimin ilman ulkopuolista apua.

Toimintaperiaate

DesiCool käyttää sorptiojäähdytyksen periaatetta kehittääkseen viileää ilmaa, joka toimitetaan rakennuksen tuloilmakanavistoon.

DesiCool jäähdyttää ilman kolmessa selvästi erottuvassa vaiheessa: ensiksi kuivauksella, sitten jäähdytyksellä lämpöä siirtävässä roottorissa ja lopuksi jäähdyttämällä evaporatiivisessä jäähdyttäjässä.

DesiCool teknologian tehokkuus on koettua ja testattua. Munters on hyödyntänyt tämän käytännöllisenä ja helposti toteutettavana jäähdytysratkaisuna. DesiCool-järjestelmä käsittää yhden koneikon, joka asennetaan ”plug and play” –periaatteen yksinkertaisuudella. Käyttäjänä voit keskittyä kaikkein tärkeimpään – hankkimaan säädettävän, hukkalämpöä hyödyntävän taloudellisen jäähdytyksen – mieluummin kuin tekniseen ratkaisuun. Seuraava esimerkki selittää jäähdytys prosessin ja tehon, joka sillä on lämpötilan ja kosteuden suhteen. Lukuarvot esimerkissä ovat käytännössä usein vallitsevia kosteuden ja lämpötilan arvoja.

Tuloilman puoli

Ulkoilma (+30 ast.C), joka käsitellään järjestelmässä, suodatetaan ensin puhtaaksi. Näin varmistetaan puhdas ilma rakennuksen sisälle. Samalla minimoidaan ilmastointikoneen huollon tarve.

T1: Seuraavaksi ilma kulkee sorptioroottorin lävitse. Roottori pyörii hitaasti ja kuivaa ilman tasolle, joka optimoi jäljempänä virtaussuunnassa seuraavan evaporatiivisen jäähdytyksen tehon. Tämä kuivausprosessi itse asiassa nostaa ilman lämpötilan +30 asteesta tasolle +39 ast. C.

T2: Tämän jälkeen kuivempi ja lämpimämpi ilma saapuu lämpöä siirtävälle roottorille, jossa 16 asteen lämpötilan pudotus saadaan aikaan. Lämpötila on roottorin jälkeen +23 ast. C. Näin tapahtuu, koska poistoilmapuolella, ilma matkallaan ulos rakennuksesta on viileämpää. Tässä kohdassa ei tapahdu kosteuden siirtymistä tulo- ja poistoilmojen välillä.

T3: Kun tämä jäähdytetty ilma sitten johdetaan evaporatiiviseen (haihduttavaan) jäähdyttimeen, jossa se kohtaa kostean jäähdytysaineen, lämpötila alentuu edelleen haihtuvan veden vaikutuksesta tasolle +15 ast. C. Lämpö, joka tarvitaan veden haihduttamiseksi otetaan juuri tuloilmasta ja kosteuden lisäys tarvitaan, jotta voidaan toimittaa terveellistä ja viileää tuloilmaa.
Ilman lämpötila on nyt +15 ast. C ja se jaellaan rakennukseen tuloilmapuhaltimen avulla. Huoneilmasta tuleva lämmönlisäys on 8 ast. C, ja kun se lisätään +15 ast. C:n lämpötilaan saadaan huoneilman loppulämpötilaksi +23 ast. C.

Poistoilman puoli

Ilma, joka poistetaan rakennuksesta (lämpötilassa +23 ast. C) pitää myös suodattaa esimerkiksi kangaskuitujen poistamiseksi, ettei järjestelmä tukkiintuisi.

Lyhyesti

  • hyödyntää lämpöä jäähdytyksessä
  • pienet käyttökustannukset
  • helppo asentaa ja huoltaa
  • ylläpito ei vaadi erityisosaamista
  • CFC vapaa
  • ei kompressoreja eikä lauhduttimia
  • yleensä n. 70 % pienempi sähköliitäntäteho
  • 90 % lämmöntalteenotto kyky
  • yksi toimittaja laitekokonaisuudelle

Voimmeko auttaa?

Palaa etusivulle
Valitsemalla hyväksyt meidän evästeet

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen