Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

Rehellisyyskäytäntö

Muntersin rehellisyyskäytännössä kuvataan, kuinka Muntersiin kohdistuva vilppi tunnistetaan ja estetään. Henkilöstön toimintaa ohjataan antamalla ohjeita sekä nimeämällä vastuuhenkilöitä valvontaa ja tutkimuksia varten. Raportti havaituista poikkeamista esitellään johtoryhmälle säännöllisesti.

Käytännön soveltaminen

Tätä käytäntöä sovelletaan henkilöstöön, sidosryhmiin, konsultteihin, alihankkijoihin, toimittajiin, ulkopuolisiin edustajiin ja muihin osapuoliin, joiden kanssa Munters on liikesuhteessa.

Kun vilpillisyyttä tutkitaan, henkilön asemalla, työtehtävällä tai suhteella Muntersiin ei ole merkitystä.

Esimerkkejä vilpistä

Esimerkiksi seuraavat teot tai yritykset on raportoitava:

  • Epärehellisyys tai vilpillisyys
  • Asiakirjojen tai tilien väärentäminen tai muuttaminen
  • Varojen, tarvikkeiden tai muun omaisuuden väärinkäyttö
  • Epäasianmukainen rahan tai taloudellisten tapahtumien käsittely tai raportointi
  • Omanvoitonpyynti oman aseman perusteella
  • Toiminnan tai tietojen paljastaminen edun saamiseksi
  • Edun ottaminen vastaan kolmannelta osapuolelelta tai tavoitteleminen oman aseman perusteella
  • Omaisuuden, tilojen tai palveluiden varkaus tai väärinkäyttö

Rehellisyyskäytäntö

Kaikki johtoryhmät ovat vastuussa vilpin ja muiden epäasianmukaisuuksien tunnistamisesta sekä estämisestä. Vilppi on tarkoituksellista virheellisten tietojen antamista tai tietojen pimittämistä, jotta toinen henkilö suostutellaan toimimaan omaksi vahingokseen.

Jokaisen työntekijän tulee ilmoittaa havaitsemistaan epäasianmukaisuuksista.

Vilpin tunnistaminen ja estäminen on jatkuvasti jokaisen johtoryhmän vastuulla. Tämän vastuun toteuttamisesta on raportoitava liiketoiminnan tarkastelukokouksissa ja paikallisissa johtoryhmän kokouksissa.

Jokaisen johtoryhmän jäsenen täytyy olla tietoinen omalla vastuualueellaan mahdollisesti esiintyvistä epäasianmukaisuuksista ja tunnistaa niiden merkit.

Jos epäillystä vilpistä tai epäasianmukaisuudesta ei raportoida, seurauksena voi olla kurinpitotoimia.

Havaituista tai epäillyistä epäsäännöllisyyksistä on raportoitava heti talousjohtajalle, joka ilmoittaa asiasta toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle. Raportin voi myös lähettää suoraan toimitusjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle. Raportin voi jättää nimettömänä.

Epäasianmukaisuuksista ilmoitetaan viranomaisille.

Kaikkien Muntersin työntekijöiden täytyy avustaa sisäisiä ja ulkoisia tutkimuksia. Muutoin seurauksena on kurinpitotoimenpiteitä.

Munters pyrkii aina saamaan korvauksen vilpin aiheuttamasta menetyksestä kaikin mahdollisin juridisin keinoin. Vilppiin syyllistyneeseen työntekijään kohdistetaan kurinpitoitoimia mahdolliseen työsuhteen purkamiseen saakka ja juridisia toimenpiteitä.

Voimmeko auttaa?

Palaa etusivulle
Valitsemalla hyväksyt meidän evästeet

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen

Virheellinen käyttäjän tunnistaminen

Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen