Man Rappelling_Thinkstock_78817268_1200x600.jpg

Ympäristönsuojelu, työterveys ja -turvallisuus

Munters on sitoutunut toimimaan ympäristöystävällisesti ja täyttämään vaatimukset. Etsimme jatkuvasti mahdollisuuksia vähentää vaaroja sekä saada aikaan turvallisemmat, terveellisemmät ja ympäristöystävällisemmät työskentelyolot työntekijöillemme, asiakkaillemme, yhteisöille ja koko ympäristölle. Saavutamme nämä tavoitteet vahvan johtajuuden, tiimityön ja jatkuvan halun parantaa kaikkea toimintaamme avulla.

  • Munters on sitoutunut noudattamaan paikallista ympäristönsuojelu-, työterveys- ja turvallisuuslainsäädäntöä.

  • Muntersin tuotantolaitoksissa noudatetaan kirjallista ympäristönsuojelun, työterveyden ja turvallisuuden hallintaohjelmaa. Siinä on kuvattu toimenpiteet, ohjelmat ja vaarojen välttäminen, jotta määräyksiä noudatetaan sekä loukkaantumiset, onnettomuudet ja ympäristön saastuminen vältetään.

  • Munters on sitoutunut ympäristönsuojelu-, työterveys- ja turvallisuuskäytäntöjen, ohjelmien ja käytäntöjen kouluttamiseen ja niistä tiedottamiseen koko henkilöstölle.

Tavoitteet

Ympäristönsuojelu-, työterveys- ja turvallisuustavoitteet tuotantolaitoksissa: (perustaso 2013, tavoite vuoden 2015 loppu)

Kunkin tuotantolaitoksen johto on vastuussa tavoitteiden asettamisestan ja ottamisesta käyttöön, jotta seuraavat tavoitteet saavutetaan:

  • Ympäristönsuojelun, työterveyden ja turvallisuuden hallintaohjelman ottaminen käyttöön

  • Jatkuvien parannusten saaminen aikaan tärkeysjärjestykseen asetetun toimipaikan riskiluettelon avulla

  • Kirjattavien loukkaantumisten vähentäminen 10 % (esimerkiksi ulkopuolista hoitoa vaativat tai työajan menettämistä aiheuttavat onnettomuudet)

  • Energiankulutuksen vähentäminen ja prosessien tai tuotantolaitoksen tehokkuuden parantaminen (esimerkiksi sähkö, maakaasu ja nestekaasu)

  • Veden kulutuksen ja/tai jätteiden määrän vähentäminen (uudelleenkäyttö, vähentäminen tai kierrättäminen)

  • Kaatopaikkajätteen vähentäminen (uudelleenkäyttö, vähentäminen tai kierrätys)

 

Olemme

Olemme asiantuntijoita ja
tunnemme tuotteemme. Voit soittaa meille 020 776 8230
tai laittaa viestiä tästä.