Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk
Piglets want good air quality

Luftkvalitet i stalde med husdyr

For at maksimere produktiviteten og undgå sygdomme i besætningen må der rettes opmærksomhed mod behov for optimal luftkvalitet.

Også for dem, der arbejder i stalden, er miljø og luftkvalitet vigtig. Kuldioxidindhold i luften og koncentrationen af uønskede gødningsgasser er indikatorer for, om der er tilstrækkelig ventilation, varmetilsætning og fugtfjernelse. Endvidere vil for varme stalde kunne medføre ændret gødeadfærd eller dårlig gødningsmåtte alt afhængig af dyreart, og disse problemer kan afhjælpes med køling og/eller øget lufthastighed i stalden. Fjerkræ og grise vil ikke udnytte deres fulde genetiske produktionspotentiale, med mindre de går i et klimakontrolleret miljø. Ligeledes vil æglæggere ikke lægge så mange æg, og skalkvaliteten forringes, hvis ikke miljøet er optimalt.

Farmer working in the dairy barn

Munters kan hjælpe med at forbedre produktivitet og sundhed i dyreholdet ved at tilbyde klimastyringssystemer til at sikre det perfekte klima i alle stadier af dyrenes opvækst og modgå tab.

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.