ussatdesa_Service_Performance_738x400.jpg

Sundhedstjek – for optimal drift

Hjertet i en Munters sorptionsaffugter er rotoren. Ved et regelmæssigt "sundhedstjek" får vi mulighed for at optimere ydelsen. Et sundhedstjek kortlægger variationer og uregelmæssigheder i rotorydelsen/-kapaciteten og muliggør korrektion af faktorer med negativ indflydelse. Vores tjek begynder med en grundig visuel inspektion, hvorefter driftsbetingelserne tjekkes og korrigeres om nødvendigt. Ind- og udblæsningtilstande registreres (temperatur, relativ luftfugtighed og luftstrøm), som alle indtastes i Munters' unikke rotorberegningsprogram, som beregner den aktuelle tilstand i forhold til rotorens optimale ydelse.

Fordele

  • Overvågning af affugterens ydelse og optimering af driftsbetingelserne

  • Optimering af energieffektiviteten

  • Vurdering og tilpasning af vedligeholdelsesplaner og -programmer

  • Forudsige og undgå kritiske kapacitetsfald

Please let us help you!

For service requests regarding your existing Munters equipment, please click the "Your message" option below and cut and paste the following information with completed details.

Company:
Contact Name:
Phone:
Model of Unit:
Sales Order and/or Job #:
Unit Location (City/state or country if outside U.S.):
Nature of Request:

Your e-mail will be routed to the appropriate team within 24 business hours.