Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

AT_Case_RIMG0036.jpg

Affugtning – skånsom og energibesparende tørremetode

Tørrerum med Munters' sorptionsaffugter erstatter tørreskabe og sparer helt op til 85% energi.

Det danske sommervejr med byger, efterårets regn og rusk og vinterens sne og sjap betyder, at der året rundt er behov for tøjtørring i daginstitutioner, fritidsordninger og skoler. Børnene skal gerne kunne sendes ud igen eller hjem senere på dagen iført tørt tøj.

Den mest almindeligt kendte metode til tørring af jakker, støvler, huer og vanter er tørreskabe, hvor tøjet hænges op i nogle timer. Tørreskabene tørrer tøjet ved en relativt høj temperatur i nogle timer, men ofte vil man opleve, at tøjet ved nedtagningen er meget varmt, men alligevel ikke gennemtørt. Meget af det overtøj, børnene er klædt i, er i dag behandlet med stoffer, der ikke tåler de høje temperaturer, hvilket betyder at børnene alligevel må tage fugtigt tøj på igen. Indretningen af tørreskabet er desuden ikke særlig ”børnevenlig” og kræver i småbørnsinstitutioner meget voksenhjælp ved ophængningen.
Strømforbruget i et almindeligt tørreskab er typisk 1500-2000W.

Ny, energibesparende metode
Det danske forsvar har igennem mange år anvendt en alternativ tørremetode til personligt udstyr, uniformer, dykkerdragter, redningstøj etc. I omkring 100 af forsvarets tørrerum, bl.a. i Jæger- og Frømandskorpset, foregår tøjtørringen med Munters’ sorptionsaffugtning kombineret med ventilation. I disse rum skabes forhold, der svarer til de optimale udendørs tørreforhold. som vi kender det fra en lun og let blæsende sommerdag. Når det våde tøj ophænges i rummet, starter en ventilator, der frigiver fugten fra tøjet, hvorefter en sorptionsaffugter fjerner fugten fra luften. Den opsamlede fugt fjernes fra rummet som varm, våd luft, der føres til det fri.

I rapporten ”Den optimale tørrestue” (Udgivet af Forsvarets Bygningstjeneste) påvises det, at Munters’ tørrerumskoncept er det mest energiøkonomiske tørrekoncept med lavest energiforbrug, nemlig 1 kWh per fjernet liter vand.

Virksomheder, politistationer etc., der har omklædningsrum til personale, benytter også Munters konceptet, ligesom Munters har opsat anlæg i private tørrekældre, hvor energibesparelsen, den korte tørretid og den skånsomme tørremetode har stor betydning. I disse lokaler er tørringen ofte foregået ved hjælp af opvarmning, der med affugtningskonceptet helt kan undværes.

En sorptionsaffugter fjerner vandet i luften ved at suge rumluften gennem en fugtabsorberende rotor, hvorefter en modsatrettet og opvarmet luftstrøm blæses igennem en del af denne rotor og fjerner fugten, der blæses ud til det fri. Sorptionsaffugteren indeholder altså ingen kølemidler eller køleflade som en traditionel kondensaffugter og har derfor ingen temperaturmæssige driftbegrænsninger. Det betyder, at rummet, der skal affugtes, kan være koldt og uopvarmet – affugteren ville stadig fjerne vand, selvom den stod i frostvejr.

Lærkeskolen sparer energi
På Lærkeskolen i Egedal kommune yder det tekniske servicepersonale en stor indsats for at spare dyre energikroner. Mange installationer er blevet ændret og moderniseret, og i denne forbindelse kom der også fokus på skolens tørremetoder.

I Indskolingsafsnittet, hvor børn fra 0.-4. klasse holder til, var der opstillet 4 tørreskabe, men pga. stigende børnetal var der behov for større tørrekapacitet, svarende til endnu 4 tørreskabe.

Fra sin tid i Forsvaret kendte skolens tekniske serviceleder, Allan Petersen, til tøjtørring ved hjælp af affugtning og kontaktede derfor Munters A/S. Et tidligere depotrum kunne indrettes til tørrerum, og her blev som forsøg opsat en Munters affugter type MH270 samt en loftmonteret cirkulationsventilator. Skolen foretog selv en del forsøg med henblik på at sammenligne energiforbrug og tørreeffekt og kunne hurtigt konkludere, at affugtningsmetoden ville være meget energibesparende.

Installationen blev gjort permanent, og rummet blev indrettet med bøjlestænger og trådhylder i børnehøjde. Lokalet fungerer i dag som erstatning for 8 tørreskabe.

Fordelene er mange og tydelige:
*Selv små børn kan selv ophænge tøjet på en alm. bøjlestang

*Alle typer tøj tåler at blive tørret i tørrerummet

*Tøjet bliver tørt og ikke bare varmt

*Energibesparelsen er på Lærkeskolen ca. 87% i forhold til de 8 tørreskabe

*Der er minimal vedligeholdelse af anlægget, og ingen kommer i kontakt med udstyret, der er monteret under loftet.

Lærkeskolen har valgt at indrette tørrestuen på den måde, at når man ønsker at anvende lokalet, aktiveres cirkulationsventilatoren manuelt og fortsætter med at køre konstant i tørreperioden. Affugteren starter/stopper afhængigt af den aktuelle fugtbelastning (som måles og styres af hygrostaten). Denne funktion sikrer et lavt energiforbrug, da affugteren kun er i drift, når der er behov for det.

Indkøb af udstyret til tørrestuen svarede nogenlunde til prisen for de 4 nye tørreskabe, skolen skulle anskaffe, og med den store besparelse i el-forbruget er tilbagebetalingstiden på hele tørrestuen bare 4-5 år. I drift erstatter ét Munters-tørrerum dog 8 tørreskabes kapacitet.

Allan Petersen kan konkludere, at ”både personale og børnene anvender tørrerummet med stor tilfredshed. Ikke mindst betyder det meget, at ALLE kan få tørret tøj, så ”kundetilfredsheden” er høj i Indskolingsafsnittet.” Som teknisk ansvarlig er han selvfølgelig også meget tilfreds med den store energibesparelse, der er opnået.

Sammenligningsgrundlag:
Effektforbrug, tørreskabe:
8 tørreskabe á 1500 W: 12 kW
Estimeret drift:
400 timer/år x 12 kW 4.800 kWh/år
Forbrug: 4.800 kW/år x Kr./kWh 1,63:

Kr. 7.824,00/år

Munters sorptionsaffugter og ventilator: 2 kW
300timer/år* x 2 kW 600 kWh/år
600 kW/år x Kr./kWh 1,63
Kr. 978,00/år

* I tørrerummet vil samme mængde tøj være tørt på kortere tid ifht. i tørreskabene.

Hurtige fakta

  • Energibesparelse på typisk 50-85% i forhold til tørreskabe
  • Intet behov for opvarmning overhovedet
  • Tøjet bliver gennemtørt
  • Alt tøj kan tåle at blive tørret (mere skånsomt)
  • Børn kan selv hænge tøjet op/tage ned (ingen direkte kontakt med anlægget)
  • Ingen sliddele som ved stænger etc. i tørreskabe

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere