Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

AT_Case_Riverside Bakery MX7600G. 011a.jpg

IceDry® – øget produktion af frosne tærter

Løsningen på Riverside Bakery's problemer var at installere 2 stk. IceDry-affugtningsanlæg på spiralfryserne. Systemet fungerer ved, at rumluften suges ind i affugteren og passerer gennem den langsomt roterende rotor, der er imprægneret med et høj-effektivt fugtabsorberende materiale, der opsuger fugten fra luften.

Munters' affugtningsteknik er effektiv og energiøkonomisk. I dette tilfælde recirkuleres luften, og der tilføres ekstra luft for at skabe et overtryk, der begrænser indtrængning af luft ved åbninger, hvor produkterne passerer ud og ind. Herved bliver systemet i stand til både at optage en del af fugten, som afgives fra produkterne, samt fugten fra den indtrængende luft.

Ved at kunne styre luftfugtigheden skabte Munters optimale produktionsforhold hos Riverside Bakery. Munters har opbygget stor erfaring med lignende anlæg hos bl.a. Nestlé, Unilever, Kerry Foods og McCains. Ved at installere de to IceDry-affugtningssystemer oplevede Riverside Bakery mange forbedringer.

Først og fremmest betød det reducerede behov for produktionsstop og en øget produktionskapacitet. Desuden blev produkterne mere ensartede med den samme høje kvalitet året rundt – uagtet de varierende udendørs klimaforhold.

Da spiralfryseren ikke længere belastes af den høje luftfugtighed, sker tilrimningen af fryseren meget langsommere. Dette sikrer en meget længere produktionstid mellem hver afrimning, og selve afrimningstiden er tilmed blevet kortere. Spiralfryseren afrimes nu først efter 6 dages drift, hvor fryseren før skulle afrimes allerede efter 24-36 timers drift.

Mere end 600 IceDry®-systemer er allerede med stor succes installeret hos kunder verden over. IceDry® anvendes ikke kun i forbindelse med indfrysning, men også til at forhindre rim- og isdannelser i forbindelse med fryserum.

Det er umuligt at forhindre luft i at trænge ind i fryserum, men med Munters IceDry® kan man fjerne den fugt i luften, der er skyld i de generende rim- og isdannelser. Fugten i luften skaber også kondensproblemer, der medfører tågedannelser, uigennemsigtige plastlameller i portindgange samt våde og glatte gulve.

Udover de sikkerhedsmæssige problemer, isen skaber, forstyrrer isen også driften af rulleporte, der ikke kan lukke tilstrækkeligt tæt. Personale må med korte intervaller bruge lang tid på manuelt at hakke isen væk fra portåbninger for at forsøge at sikre en normal drift af portene. Isdannelserne påvirker og nedsætter også fordampernes effektivitet, øger behovet for afrimning af disse og besværliggør temperaturstyringen.

Munters IceDry®-systemet tager fat om årsagen til problemet ved at fjerne den problematiske fugt i luften, så der ikke dannes den kondens, der vil omdannes til is på fordampere, gulve, vægge og i sluserne.

Trucks og personale kan nu arbejde i normalt tempo, og porte kan åbne og lukke uden forhindringer. IceDry nedsætter behovet for rengøring og vedligeholdelse af porte og fryseanlæg, muliggør hurtigere på- og aflæsning samt øger effektiviteten og mængden af håndterede varer. Sikkerheden for de ansatte øges, da der ikke længere er våde og glatte gulve, plastlammelerne bliver gennemsigtige, og generende tågedannelser forsvinder.

Riverside Bakery er en af Englands største producenter og leverandør af frosne tærter til dagligvarekæderne Sainsbury’s og Marks and Spencer.

De kontaktede Munters i håb om at kunne reducere isdannelser i de indfrysningsanlæg, der anvendes til tærterne.

Det største problem var uønskede isdannelser i deres spiralfryser. Disse isdannelser opstod, når den omgivende luft med dens høje relative fugtighed og vandindhold trængte ind i fryseren. Kondens blev omdannet til is i fryseren, og isdannelserne blev forøget af, at tærterne, der skulle indfryses, er varme, når de kommer ind i fryseren.

Efter 36 timer blev produktionen rutinemæssigt stoppet for at afrime, rengøre og tørre fryseren. Inden indfrysningen igen kunne påbegyndes, skulle temperaturen i fryseren sænkes til den normale drifttemperatur på -13°C. Hele denne proces tog normalt op til 5 timer.

Gino Taj fra Riverside Bakery havde et tæt samarbejde med Munters i et forsøg på at reducere behovet for afrimning. Kunne det lykkes, ville det medføre længere produktionstid mellem afrimningerne og dermed øget produktionskapacitet.

Hurtige fakta

  • Færre produktionsstop forårsaget af behov for afrimning og rengøring
  • Konstant og høj produktkvalitet
  • Mere nøjagtig temperaturstyring
  • Øget indfrysningskapacitet
  • Kort tilbagebetalingstid

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere