Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

CS_NewCold_Hero_845x475.jpg

Munters affugtningsikrer problemfri drift af fuldautomatiseret fryselager

I byen Rheine i Nordvesttyskland opførte firmaet KLM Logistic i 2013 Tysklands første, største og højeste fuldautomatiserede frostlager. De 68.000 pallepladser i lagerbygningen (der er opført af KLM’s datterselskab Newcold) rummer frosne færdigretter, is, kager og fiskeprodukter, der fra KLM distribueres til detailhandlen i Tyskland, BeNeLux, Sydeuropa samt England.

Traditionelle problemer i forbindelse med fryserum

Det store antal lastninger hver dag betyder at portene til det fri åbnes mange gange, hvorved der kommer fugtig, varm luft ind i sluseområdet og videre ind i selve fryselageret, hvor der opstår sne, rim- og isdannelser. Isen vil bl.a. afsættes på varerne, hvor bl.a. aflæsning af stregkoder kan besværliggøres. Vægge, lofter og gulve og også selve fryseudstyret incl. fordampere vil rime til med forringet kølekapacitet til følge.
Is og rimdannelserne vil medføre øgede udgifter til køling og vedligeholdelse og de glatte gulve medfører farlige arbejdsforhold.

Løsningen hos KLM

Da KLM i 2013 åbnede de nye faciliteter kontaktede de Munters efter anbefaling fra et andet logistikcenter. KLM var klar over, at det fuldautomatiske system ikke kunne fungere uden en løsning, der effektivt kunne kontrollere luftfugtigheden.
I alle loadingdocks blev der derfor etableret sluser, hvor Munters affugtere er installeret og i kontinuerlig drift.
Affugtningen tager fat om problemets rod ved at fjerne fugt fra den varmere og fugtige udeluft, der trænger ind i slusen under losning og lastning af lastvognene. Ved at affugte luften i sluserne forhindres at luft med højt vandindhold trænger videre ind i fryserummet, hvor fugten ville fortættes i den kolde luft og udfældes som sne, is og rim.

Hurtige fakta

  • Fuldautomatiseret fryselager helt uden is og rim
  • Problemfri drift af internt transportsystem
  • Ingenforstyrrende isopbygninger på sensorer
  • Ingen våde og glatte gulve
  • Ingen farlige tågedannelser
  • Serviceaftale sikrer forebyggelse af nedbrud
  • KLM_Fryselager_dk.pdf

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere