Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

AT_Case_Production Freezer unit 1.jpg

IceDry® - sikrer øget indfrysningskapacitet

I indfrysningsprocesser er isopbygning ofte årsag til afbrydelser af produktionen. Fødevarerne, der skal indfryses, afgiver fugt til luften. Denne fugt og fugt afgivet fra rengøringsprocesser skaber problemer i indfrysningsudstyret, når fugten omdannes til is. Konsekvensen er hyppige stop i produktionen for at afrime og rengøre udstyret.

Effektivisering af produktionen og sikring af produktkvaliteten er to vigtige parametre i fremstillingen af fødevarer. Ved produktion af dybfrostvarer vil produktionskapaciteten kunne øges betydeligt, hvis man kan undgå hyppige produktionsstop som følge af afrimning og rengøring.

Langnese-Iglo, der er en del af Unilever-koncernen, arbejder på deres Technology Centre med tilpasning og optimering af produktionsprocesser.

Langnese-Iglos produktion af brød og frosne Bistro-baguetter foregår døgnet rundt i tre eller fire produktskift. Da det ikke var muligt at øge antallet af skift, pga. behov for afrimning, var den eneste mulighed for at øge produktionskapaciteten at reducere behovet for afbrydelser.

Afbrydelserne var forårsaget af isopbygninger i fryseren. Baguetterne indfryses før emballeringen for at forhindre, at “toppingen” klistrer sammen med indpakningen. De friske ingredienser, der anvendes til “toppingen”, afgiver dog en stor mængde fugt under indfrysningen.

Forskellen i trykket på luften inde i fryseren og i den omgivende luft betyder, at den fugtige, omgivende luft ligefrem suges ind i fryseren. Dette medfører kondensering og deraf følgende isopbygning på fordamperne, der får nedsat køleeffekt. Indfrysningsbåndet må derfor køre med nedsat hastighed for, at indfrysningen kan blive tilstrækkelig.

Efter 4 skift blev produktionen stoppet for at afrime og rengøre fryseren. “Hver afrimning betød op til 6 timers produktionsstop, hvor 2 ansatte skulle afrime fryseren med masser af varmt vand”, forklarer chefen på Technology Centre.

Det ville være en for stor investering at indkøbe en ny fryser for at reducere antallet af produktionsstop. “Fryseren er den centrale del i produktionslinien og har en levetid på 10-20 år,” siger chefen på Technology Centre. “Den optimale løsning ville være at fjerne fugten i luften, inden den trængte ind i fryseren og forårsagede kondens med følgende isopbygninger”.

Ved at installere et Munters IceDry-affugtningssystem blev isopbygningen på fordamperne betydeligt reduceret. Tidligere skulle fryseren afrimes efter 3-4 skift, nu nedsattes behovet til afrimning til efter 6-7 skift. Dette betød ikke blot noget nær en fordobling af den aktive produktionstid, men også at båndet kunne køre med konstant hastighed i længere tid.

Langnese-Iglo i Reken i Tyskland producerer hvert år over 100.000 tons produkter for Unilever i Europa. Brød, kager, snacks (Bistro-baguette), blandede grøntsager, spinat og færdigretter passerer på indfrysningsbåndene på denne fabrik.

Technology Centre er en integreret del af et netværk, hvor alle Unilevers europæiske producenter udveksler viden og erfaringer. Dermed kan en effektiv løsning på et problem fra én virksomhed blive formidlet til andre virksomheder i koncernen.

På Langnese-Iglo produceres også færdigretter af høj kvalitet. I fryseren blandes de frosne ingredienser i nøjagtig overensstemmelse med opskriften. Vejningen foregår på elektroniske vægte, hvor vægtskålen tømmes, når den rette mængde er afvejet. Da denne procedure sker i frostgrader, ser man ofte fejlfunktioner på grund af isdannelser.

”Ved hver rengøring tilføres der fugt til luften i lokalet. Fugten omdannes hurtigt til rim og is, der påvirker vægtskålens mekanik og tvinger os til at afbryde produktionen,” forklarer Technology Centrets chef. ”Desuden kom der isdannelser på gulvene, og risikoen for ulykker for vore ansatte steg. Udover produktionsafbrydelserne var risikoen for ulykker uacceptabel for os”.

Et Munters IceDry-affugtningssystem blev installeret oven over produktionslokalet for at tørre lokalet hurtigt efter rengøring. Da mængden af fugt i luften nu er begrænset, dannes der ikke rim og is, når luften kommer ind i fryseren.

Tilførslen af den affugtede, tørre luft har betydet, at antallet af produktionsstop forårsaget af is på vægtene er reduceret betydeligt. På samme tid er risikoen for ulykker på de glatte gulve faldet væsentligt.

Munters IceDry-systemet sikrer bedre forhold for de præcise vægte hos Langnese-Iglo, hvilket har medført en mere problemfri produktion.

Hurtige fakta

  • Øget produktionskapacitet
  • Færre afbrydelser forårsaget af behov for afrimning og rengøring
  • Stabil produktkvalitet
  • Reduceret behov for rengøring
  • Kort tilbagebetalingstid
  • Energibesparelser takket være hurtigere nedkøling efter rengøring

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere