Send os dit spørgsmål

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.

Luk
AT_Case_danish DesiCool unit copy.jpg

DesiCool – miljø- og energirigtig komfortkøling

60% af den danske befolkning bor i huse, der opvarmes af fjernvarme. Leverandørerne af fjernvarme er organiseret i Dansk Fjernvarmeforening, der i maj 2006 indviede deres 2.200 m2 nye domicil i Kolding. Hermed indviedes også det første DesiCool anlæg i Danmark, og erfaringerne med anlægget har været så positive, at denne løsning til at sikre et behageligt klima i bygningen også blev valgt, da foreningen for nylig indviede en 1.000 m2 udvidelse af domicilet. Da Fjernvarmens Hus ønskede at styrke deres miljøvenlige profil og anvende fjernvarme som energikilde, blev DesiCool valgt som køleløsning. Udover den fordel, som Fjernvarmens Hus har ved at kunne anvende overskudsfjernvarme til at skabe køling til bygningen, værdsætter man også, at anlægget om vinteren virker varmegenvindende. De samlede driftomkostninger (el, vand og varme) til at køle og opvarme bygningen på 2.200 m2 ved hjælp af DesiCool-anlægget er bare på ca. 20.000 kr.

I 2008 blev domicilet udvidet med 1.000 m2, og endnu et DesiCool anlæg er nu i drift, og begge anlæg fremvises ofte for besøgende, der får øget forståelse for anvendelse af fjernvarme. Udover den traditionelle anvendelse af fjernvarme til opvarmning kan fjernvarmen som her anvendes til at drive kllimanlæg. De miljømæssige fordele er tydelige: DesiCool fungerer helt uden kølemidler og kompressorer, og kølingen skabes af fjernvarme, der kommer fra forarbejdet affald. Traditionelle køleanlæg anvender kompressorsystemer drevet af el fra gas- eller kulfyrede kraftværker og anvender ydermere problematiske kølemidler, der også stiller krav om regelmæssige og kostbare køleeftersyn. DesiCool kan drives af 50-60°C varmt vand og er baseret på naturens egne, enkle principper til befugtning og sorptiv køling af luft – en løsning, der bliver endnu mere effektiv ved at anvende evt. overskudsvarme til kølingen. Denne overskudsvarme kan være fjernvarme, som i Fjernvarmens Hus, varme fra produktionsprocesser eller f.eks. solvarme.

Sommer: Køling
(Overskuds)varmen omdannes til kølet og affugtet luft, der føres ind i bygningen og skaber et behageligt indendørsklima, hvor både temperaturen og luftfugtigheden er kontrolleret i ét og samme aggregat.

Vinter: Varmegenvinding
Om vinteren fungerer DesiCool som et varmegenvindingssystem med en genvindingseffekt på 90%. Hermed reduceres elforbruget med ca. 60% i forhold til et kompressordrevet kølesystem.

Med DesiCool skabes et optimalt indendørsklima, da anlægget ikke blander afgangs- og tilgangsluft, men udelukkende ventilerer med 100% friskluft. Først affugtes luften udefra, dernæst køles luften i en roterende varmeveksler, hvorefter den køles til den ønskede temperatur i en evaporativ køler – alt sammen med (overskuds)varme som energikilde i stedet for el.

Regenereringsvarmefladen til affugtningsrotoren er udviklet til at anvende varmt vand med en temperatur på bare 60-70°C, hvilket muliggør brugen af overskudsvarme fra f.eks. vandkølede kompressorer. Desto mere overskudsvarme, desto højere energibesparelse.

I DesiCool-processen, hvor man f.eks. anvender sommerkonditioner, er forholdet mellem den tilførte varmemængde og køleeffekten en faktor 2. Ved en temperaturforøgelse på 20°C i afgangsluften fra regenereringsvarmefladen reduceres temperaturen på indblæsningsluften derfor med 10°C. Ved lavere udendørs temperaturer reduceres behovet for tilført varme og ophører helt ved en udendørs temperatur på 20°C. Køleeffekten genereres af en kombination af indirekte og direkte evaporativ køling.

Varmegenvindingen i vinterperioden medfører under normale forhold (dvs. at udendørstemperaturen ikke er lavere end -16°C), at anlægget ikke kræver ekstra tilført energi for at opvarme indblæsningsluften.

Traditionelle airconditionanlæg med varmegenvinding benytter normalt varmevekslere for denne varmegenvinding. Men DesiCool-systemet ændrer blot omdrejningshastigheden på affugtningsrotoren, der dermed kommer til at fungere som entalpiveksler, der overfører ikke bare den sensible varme men også fugt fra udsugningsluften. I kombination med den roterende varmeveksler opnås en temperatureffektivitet på 90% og fugtighedseffektivitet på 75%.

Den evaporative køler fungerer ved, at der tilføres vand til elementets overflade. Varmen, der er nødvendig for fordampningen, tages fra luften, hvorved luften både køles og befugtes på samme tid. For hvert gram vand, der fordamper pr. kilo luft, opnås et temperaturfald på 2,5°C.

Hurtige fakta

  • Miljøvenligt princip helt uden kompressorer og kølemidler
  • Energibesparende system
  • Anvender varme som energikilde
  • Enkel vedligeholdelse
  • Lave driftomkostninger

Vi er eksperter

Vi kender vore produkter. Lad os
videresende din forespørgsel til
din lokale kontaktperson.