Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

mold_basement.jpg

Affugtning - løser fugtproblemer i krybekældre

Problemet
Overalt hvor varm, fugtig luft kommer i kontakt med kolde overflader, er der risiko for kondensdannelse og følgende høj relativ luftfugtighed. For høj relativ luftfugtighed kan medføre en lang række skader på bygninger og giver desuden ofte ubehag for de mennesker, der opholder sig i eller ved lokalerne.

Ved en luftfugtighed over 50% begynder metaller at ruste, og stiger luftfugtigheden til over 70%, opstår der mug og skimmel. Da den årlige gennemsnitlige luftfugtighed i Danmark er så høj som 83%, er det forståeligt, at fugtrelaterede problemer opstår mange steder.

I krybekældre opstår fugtproblemerne ved, at fugtig og varm udeluft ventileres ind i kælderen og kondenserer på de kolde bygningsoverflader. Fugten ophober sig i de organiske og hygroskopiske materialer som træ, musten og pudsede overflader, og fugtigheden i kælderen stiger yderligere. Der opstår risiko for mug, skimmel og råd. Disse problemer opdages dog ofte først, når der registreres dårlig lugt fra kælderen, eller husets beboere plages af allergi eller anden sygdom relateret til for høj luftfugtighed. I ældre huse, hvor isoleringen mellem huset og kælderen ikke er så effektiv, er problemet generelt mindre end i de nyere, velisolerede huse. Sætningsskader, uisolerede koldtvandsrør og opstigende grundvand samt tilstoppede udluftningsriste medfører også yderligere opfugtning af luften i krybekælderen og opdages ofte først på et sent tidspunkt.

Ventilation
Ventilation anvendes hyppigt for at forhindre fugtproblemer i kældre og lign. Om vinteren kan ventilationen være en brugbar løsning, da der ikke er så stor forskel i luftens og bygningens temperatur. Om sommeren, derimod, hvor luften udefra er varmere, opstår kondensproblemerne. Den varmere luft kan indeholde mere vand end den kolde vinterluft, hvorved problemet yderligere forværres.

At man generelt kan ventilere sig ud af fugtproblemerne i en krybekælder er altså en fejlopfattelse. Forudsætter man at temperaturen i krybekælderen er 8°C året rundt, viser den blå kurve på illustrationen, at man i alle årets måneder vil opleve en relativ luftfugtighed på mellem 70-100% RF. Allerede ved en relativ luftfugtighed på 70% begynder mug- og skimmelvækst. Derudover vil man i ca. 7 ud af årets 12 måneder opleve, at luftens dugpunktstemperatur er højere end i kælderen, hvorved ventilationen vil skabe kondensproblemer (det skraverede felt).

Effektiv løsning på problemet
Munters sorptionsaffugtning tager fat om problemets rod ved at sikre, at luften i krybekælderen altid har så lav en relativ luftfugtighed, at kondens ikke kan opstå. Dugpunktstemperaturen i luften sænkes hermed til et niveau, der er lavere end temperaturen på de kolde overflader, og man undgår dermed fuldstændigt, at der udfældes kondens. Systemet kan skabe et undertryk, der er medvirkende til at forhindre, at skimmel- og svampesporer trænger op i beboelsen.

I tilfælde, hvor krybekældre igennem længere tid har været udsat for fugtproblemer, anbefales først en grundig sanering udført af et kvalificeret firma. Derefter opstilles en sorptionsaffugter for at bevare det sunde klima og forhindre, at problemerne vender tilbage.

Munters’ sorptionsaffugtningsteknik er en sikker og gennemprøvet teknik, der i dag kontrollerer klimaet i mere end 10.000 krybekældre og beskytter disse mod fugtproblemer. Sorptionsteknikken er den eneste affugtningsteknik, der i kolde rum yder en effektiv fugtbeskyttelse, da teknikken selv ved lave rumtemperaturer – i modsætning til kondensaffugtning – sænker fugtigheden i luften og materialer.

BYG-ERFA Fonden anbefaler i deres erfaringsmaterialer, at man undgår udeluftventilering af krybekældre i nyere byggerier. Den mere effektive isolering i moderne huse medfører, at temperaturen i krybekælderen er lavere, hvorved kondensproblemer hurtigere opstår, når den varmere og fugtige udeluft kommer ind.

Enkel installation og vedligehold
Sorptionsaffugteren placeres typisk i et hjørne i krybekælderen, hvorfra den tørre, affugtede luft distribueres ud i rummet. I nogle tilfælde vil nogle meters spirorør eller flexslange forbedre luftfordelingen, i andre tilfælde er en naturlig fordeling af luften tilstrækkelig. En hygrostat sørger for, at affugteren kun er i drift, når det er nødvendigt. Baseret på vore erfaringer vil energiforbruget til affugtning af en krybekælder typisk være mellem 100-200kWh/måned. En gang årligt udskiftes luftfiltrene for at beskytte affugterens rotor.

Installationseksempler
I Sverige, hvor de fleste træhuse bygges med krybekældre, har Munters leveret tusindvis af mindre sorptionsaffugtere, og teknikken anvendes også i stort omfang i sommerhuse, campingvogne og både. I Danmark har Munters både leveret affugtere til krybekældre i nybyggede præfabrikerede huse, og flere hundrede krybekældre er blevet udstyret med sorptionsaffugtere efter grundig sanering som følge af fugtskader.

Sorptionsprincippet
En Munters sorptionsaffugter fungerer efter sorptionsprincippet, der betyder, at den affugter effektivt ved alle temperaturer.

Hjertet i affugteren er Munters’ sorptionsrotor, der optager fugten fra luften i lokalet. Den optagne fugt fjernes igen ved, at en varm luftstrøm passerer igennem rotoren og leder den varme og våde luft ud til det fri. Affugtningen og regenereringen foregår kontinuerligt.

Hurtige fakta

  • Forebygger fugtskader på bygningskonstruktioner
  • Frisk og sund luft i krybekælderen
  • Ingen allergifremkaldende mug- og skimmelsvampe
  • Enkel installation og vedligeholdelse

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere