Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

AT_Case_cadburys[4].JPG

Affugtning – fugtstyret lagring af chokolade

Cadbury udgør konfekturedelen af Cadbury-Scweppes Public Ltd., det største engelske konfekture- og sodavandsfirma. Mange af Cadburys chokoladeprodukter bliver lagret hos distributionsfirmaer. Et af disse firmaer er Combined Road Services (CRS).

Størstedelen af konfektureprodukter bliver nedkølede i en tunnel under produktion. Under denne køleproces kan der opstå kondensdannelser, hvilket kan forårsage sammenklistring, krystallisering og misfarvninger på produkterne.

For at imødekomme Cadburys produktkvalitetsgaranti skal chokoladen lagres ved et ganske bestemt temperatur- og fugtighedsniveau. Den specificerede lagertemperatur på 7,2°C forhindrer chokoladen i at smelte, og 65% RF (relativ fugtighed) er påkrævet for at forhindre krystallisering og hvide hinder på chokoladen.

CRS har to kølelagre på hhv. 1.765 og 1.500 m3. Disse lagre skal året rundt leve op til Cadburys krav. Den konventionelle måde at opnå disse forhold på ville være at anvende et kølesystem til både køling og affugtning. Denne metode er meget ineffektiv, når kølekravet ikke passer med fugtkravet (f.eks. om vinteren). Om vinteren tager det måske kun fordamperen et par timer at nå den ønskede tilstand, da temperaturen allerede er lav, men RF er høj. Det er derfor nødvendigt at køle til et meget lavt dugpunkt og derefter genopvarme luften for at vedligeholde den ønskede temperatur. Dette koster ikke blot energi til genopvarmning, men betyder også ineffektiv anvendelse af fordamperen, der på grund af den lave overfladetemperatur vil rime til. Køleanlægget vil være overdimensioneret til denne anvendelse, da lavere fordampningstemperaturer er nødvendige.

En lignende situation er undertiden til stede om sommeren. Når vejrbetingelserne er fugtige og varme, skal anlægget kæmpe for at klare den høje belastning. Så rimer fordamperen til og prøver på at køle den ned under dens naturlige kapacitet, hvilket resulterer i hyppige, store udsving i fugtigheden. Hermed udsættes systemt for stor slitage med høje vedligeholdelsesomkostninger til følge.

En alternativ metode, hvor der anvendtes en Munters’ sorptionsaffugter i forbindelse med et køleanlæg, blev vurderet. Når der anvendes en Munters affugter, forbedres systemets effektivitet ved at behandle fugtproblemet separat. Køleanlægget er bedre til at kontrollere faste temperaturer, da det kan fordampe kølemidlet ved en højere temperatur (ikke-bunden køling, men fri). Derudover skal det arbejde i meget kortere tid, specielt om vinteren (max. et par timer pr. dag). Fugtighedskravene styres af affugteren. Denne arbejder adskilt fra køleenheden, mens den konstant og præcist vedligeholder RF-betingelserne – uanset temperaturen. Når der anvendes en Munters-affugter, fjernes problemer med rim på fordamper, dobbelte omskiftersæt og afrimningsperioder, da al køling er sensibel med tørre fordampere og fordampningstemperatur over 0°C. Ikke overraskende blev det kombinerede affugtnings- og køleforslag vedtaget.

Baseret på omkostningssammenligningen leveret af Bob Major fra ”Major Refrigeration”, som er ansvarlig for installationen, er følgende besparelser bevist:

Besparelser med Munters affugtning:
Investeringsomkostninger DKK 360.000. Driftomkostninger DKK 78.600 pr. år

Formidabel produktkvalitet
Cadburys chokolade er garanteret at blive opbevaret under præcist de korrekte betingelser, uanset de udendørs variationer over året.

Lavere omkostninger
Systemkomponenter arbejder for størstedelens vedkommende under betingelser, som de er konstrueret til at klare mest effektivt, derfor er slitage reduceret.

Beviste resultater
Bob Major observerer: ”Både kølelager 1 og 2 har nu været i drift i 8 år og har fuldstændig retfærdiggjort det originale designkoncept med at kombinere to uafhængige metoder til køling og affugtning i et integreret system, som både var økonomisk at installere og drive."

Driftomkostningerne har vist sig at være betydeligt lavere end på mere traditionelt udstyr. På grund af kølesystemets korte driftsperiode er dele, som normalt var tjenlige til udskiftning efter 8 års konstant brug, nu i en god stand og kan anvendes i mange år endnu. På grund af successen i de to beskrevne kølelagre, får tre større lagre nu indbygget de nye systemer.

Hurtige fakta

  • Lavere anlægs- og driftsomkostninger i forhold til traditionelle løsninger
  • Høj og stabil produktkvalitet – året rundt
  • Reducerede vedligeholdelsesudgifter på grund af mindre slitage
  • Nedsat behov for afrimning
  • Større produktivitet
  • Mindre behov for vedligeholdelse
  • Energibesparelser

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere