Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Munters energy saving purge options for desiccant rotors.

Intern energigenvinding (rotorer)

Er din virksomhed én af de mange, der har en ældre og stadig velfungerende Munters-affugter i drift ? Ligesom Munters og de fleste andre virksomheder i dag har ekstremt fokus på miljø og energi, så er din virksomhed sikkert også optaget af at reducere energiforbrug og CO2 udledning ?  Munters tilbyder retrofit-løsninger til at optimere energieffektiviteten på disse ældre affugtningsanlæg og dermed sikre en energimæssig fornuftig drift i mange år fremover.

Sådan reducerer du energiforbruget til regenerering med op til  25%  

Langt størstedelen af den energi, der forbruges i en affugter, anvendes til at opvarme regenereringsluftstrømmen, så ved at genvinde en del af denne varme kan der opnås betydelige energibesparelser.

Interne energigenvindingssyster til regenering af rotoren kan installeres som retrofit i en lang række af vore større affugtere (MX, MA, MCD, ICA, MTS & MDU serierne), og kan sikre energibesparelser på op til 25%, typisk med en tilbagebetalingstid på 2 år eller mindre.

Disse såkaldte Purge-sektorer kan nemt installeres på stedet af én af vore erfarne serviceteknikere. Opgraderingen involverer ikke nogle ændringer udenpå anlægget, langt det meste foregår inde i selve affugteren

webdividerblue.gif

MUNTERS STANDARD ROTORDESIGN

Munters affugtningsrotor  arbejder efter sorptionsprincippet, der ved hjælp af et stærkt fugtabsorberende medie opsuger fugten direkte fra luften.

Luften, der skal affugtes passerer gennem rotoren, hvor vandet bliver absorberet på rotorens overflade mens den langsomt roterer.

Når rotoren passerer gennem regenereringszonen (en 90° afskærmet del af rotoroverfladen), frigøres vandet til den opvarmede luftstrøm, der blæses til det fri.

Processen foregår kontinuerligt, hvilket tillader meget effektiv og uafbrudt affugtning.

I denne kontinuerlige proces overfører rotoren varme til procesluftstrømmen. Det er denne varme vi genvinder og anvender i regenereringsprocessen, hvilket resulterer i et reduceret behov for tilført varme til både regenerering of evt. efterkøling.

Vi tilbyder en række forskellige genvindingsløsninger, individuelt designede til de forskellige affugterserier.

ENERGY RECOVERY PURGE (ERP) – REDUCERER BEHOVET FOR TILFØRT ENERGI TIL REGENERERING

Når vi opgraderer en affugter med ERP-systemet, etableres en ekstra sektor på begge sider af rotoren. Sektoren placeres på procesluftsiden, umiddelbart efter regenereringszonen. Frisk luft fra reg.luftindtaget (1) vil føres igennem denne nye sektor for at fjerne varmen fra rotormaterialet. Denne genvundne varme luft blandes derefter med regenereringsluften efter varmelegemet (2).

         erp

Hermed kan man reducere størrelsen (og energiforbruget) på reg.luft varmelegemet og stadig opnå den samme affugtningskapacitet. Eftersom ERP fjerner varme fra rotormaterialet, vil temperaturen på procesluften (3) blive reduceret, hvilket vil sikre væsentlige energibesparelser i de tilfælde, hvor efterkøling af luften er nødvendig.

ERP-systemet kan installeres retrofit på affugtere i MX, MDU og MDS serierne.

Fordele:

 • Reduceret regenererings-energiomkostninger med op til 25%
 • Reduceret energiforbrug til evt. efterkøling
 • Mindre carbon footprint
 • Billigere løsning i forhold til ekstern varmegenvinging
 • Kort tilbagebetalingstid (ROI) på mellem 1 til 2 år
 • Standard kit til MX-serien, enkel installation
webdividerblue.gif

PRE PURGE – INTERN ENERGIGENVINDING I ÅBNE SYSTEMER

For MX-affugtere, der er installeret til at arbejde i et åbent system (dvs. affugteren er placeret uden for det affugtede lokale og recirkulerer IKKE luften), er PrePurge en energigenvindingsløsning, der er let at installere.
PrePurge omfatter blot en enkelt purge sektor, som fører den varme procesluft fra rotoren tilbage til regenereringsluftstrømmen (1). Hermed erstattes en del af den friske luft til regenereringen (2) med varmere luft, hvilket reducerer behovet for tilført energi til regenereringsvarmelegemet.

          prepurge

Fordele:

 • Reducerer energiforbruget til regenerering med op til 25%
 • Reducerer energiforbruget til evt. efterkøling
 • Reduceret "carbon footprint"
 • Nemt at installere
 • Typisk tilbagebetalingstid (ROI) mellem 1 til 2 år

 

ANDRE PURGE LØSNINGER:

Munters har også udviklet Purgesektorer til at øge ydelsen på selve rotoren. Lav Dugpunkts-purge installeres retrofit på affugtere, hvor der er krav om et lavt dugpunkt. Den såkaldte Energy Efficiency Purge (EEP) booster rotorens ydelse, stadig med samme energiforbrug.

Kontakt dit lokale Service Team for flere informationer.

POWERPURGE™ - SKRÆDDERSYET PURGE SYSTEM FOR ROTOR DIAMETER PÅ MINIMUM 1,3M

Til affugtningssystemerne MDU og MDS, hvor der arbejdes med et vandindhold lavere end 12g/kg, kan PowerPurge™ yderst effektivt genvinde varme i selve regenereringssektoren.
Det unikke og patenterede PowerPurge™ system opsamler spildvarme fra den varmeste del af rotoren og anvender denne varme som tilskud til opvarmning af regenereringsprocessen. Dette reducerer behovet for tilført energi til regenereringen samtidigt med at procesluftens afkasttemperatur sænkes og energiomkostninger til en evt. efterkøling af luften reduceres.

Hvordan fungerer det ?
En ekstra sektor tilføjes på begge sider af den allerede eksisterende regeneringszone, én før og en anden efter denne zone. En separat luftstrøm (1) recirkuleres i et lukket kredsløb. Dette kredsløb nedkøler rotormaterialet før det bevæger sig ind i procesluftstrømmen. Denne genvundne var anvendes til at for-varme rotormaterialet i den anden purge sektor, altså før den bevæger sig ind i regenereringszonen.

             PP
Dette er en yderst effektiv måde at reducere behovet for tilført energi til regenereringsvarmelegemet.

Fordele:

 • Reduktion af det installerede regenereringsvarmelegemets kapacitet - op til 30%
 • Reduceret behov for energi til evt. efterkøling
 • Forbedret affugtningsydelse
 • Tilbagebetalingstid (ROI) på typisk 1 til 2 år
 • Mindsket carbon footprint
 • Patenteret teknologo
 • Skræddersyet løsning
webdividerblue.gif

CASE STUDIES DOKUMENTERER STORE BESPARELSER

Vi har udarbejdet et antal Case Studies om purge installationer. Læs mere her:

Coloplast, Danmark (Energy Recovery Puge)

Niko, Belgien (Energy Recovery Purge )

Iscenter Nord, Frederikshavn (Energy Recovery Purge)

webdividerblue.gif

ANDRE OPGRADERINGSMULIGHEDER

Rotorkapacitetstjek
Munters' Rotorkapacitetstjek vil afklare affugterrotorens ydelse. Baseret på en udarbejdet Målerapport vil vort Service Team rådgive om anbefalede opgraderinger.

Konvertering til andre energikilder
Efter den oprindelige installation af affugtningssystemet kan der være opstået mulighed for tilslutning til anden og billigere energikilde. Ofte vil det være attraktivt at omlægge f.eks. fra el til gas eller damp. De lavere energiomkostninger vil medføre en kort tilbagebetalingstid.

Dual reactivation
Hvis der er spildvarme tilgængeligt, kan affugteren ombygges til at kunne anvende spildvarmen til regeneringsprocessen. Dette kan sikre betydelige energibesparelser. Baseret på en analyse af anlæggets konfiguration, set-up og styring kan vort Service Team udregne energibesparelser og tilbagebetalingstid.

Opgradering af styringer
Et antal avancerede styrealternativer er blevet udviklet gennem de seneste år, disse kan oftes installeres som retrofit på ældre anlæg. Opgradering af styresystemet muliggør en bedre og mere præcis styring af anlægget og tilkobling til virksomhedens eksisterende BMS system. Modulerende styring sikrer desuden mere energieffektiv drift og flere muligheder for alarmer vil forbedre sikkerheden.

Kontakt dit lokale Service Team for mere information!

Munters Purge Options for existing dehumidifiers

PRODUKTBLAD ROTOR-GENVINDING

Download til print

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere