Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Telekommunikation

Telekommunikation

Munters kan tilbyde luftbehandling til forskellige proces- og pladsanvendelser inden for telekommunikationsindustrien.

Telekommunikationsfaciliteter

Energiforbrug, pålidelighed og vedligeholdelse er centrale faktorer for vigtige telekommunikationsfaciliteter. Termiske belastninger i telekommunikationsfaciliteter og elektroniske indelukker skal styres effektivt. Varme genereres konstant, og derfor er dette det ideelle anvendelsesområde til indirekte fordampningskøling (IEC - indirect evaporative cooling)

ussatdesa_Telecommunications_03_470x300.jpg

Munters IEC-løsninger giver telekommunikationskunder mulighed for at frigøre elektrisk strøm til deres kerneforretning.  Munters IEC-systemer er designet til at fungere i økonomitilstand, selv på ekstremt varme sommerdage, f.eks. 100 °F / 38 °C temperatur og 75 % relativ fugtighed.  Som resultat kan telekommunikationskunder installere mere telekommunikationsudstyr, uden at der er behov for yderligere dyre strøminstallationer fra forsyningsselskaberne. Telekommunikationskunderne har kunnet øge den disponible elektricitet med op til 37 %, når de bruger Munters IEC-systemer.

Munters IEC-systemer er udstyret med en luft-til-luft varmeveksler med polymer-rør, der overfører varme til en separat udendørs luftstrøm. Efter behov overskylles varmeveksleren med luft og vand for at afvise varme.  Den behandlede luft, der går gennem varmeveksleren, kommer aldrig i kontakt med vandet eller udendørsluften, hvorved der ikke tilføres fugt til forsyningsluften.

Munters tilbyder også pladevarmevekslersystemer, hvis der ikke er adgang til vand på stedet.

Produktspecifikationer:

  • Fremragende eftermonteringsløsninger til centralkontor- (CO - Central Office) og tilstedeværelsespunktfaciliteter (POP - Point of Presence).
  • Robuste, pålidelige enheder, der er designet og fremstillet til missionskritiske faciliteter, herunder indbygget redundans for el-motorer: ventilatorer, pumper og kompressorer.
  • Munters køleløsninger kan anvendes til faciliteter med elektriske it-belastninger fra 50 kW og opefter uden øvre grænse.

Munters systemer køler telekommunikationsfaciliteter med et minimalt energiforbrug, hvorved der er elektrisk energi ledig til udvidelse af udstyret i whitespace uden ekstra omkostninger.

Fremstilling af telekommunikationskomponenter

Til styring af fugten ved komponentfremstillings- og lagerområder bruger Munters udtørringsteknologi, der kan opnå og vedligeholde relative fugtigheder på 1 % eller derunder, uanset de omgivende forhold. 

Udover at skabe optimale luftbetingelser tilbyder Munters en række Zeol VOC-reduktionsprodukter til telekommunikationsindustrien.  Munters' systemer renser luftafblæsning med et højt indhold af flygtige organiske forbindelser (VOC'er - volatile organic compounds), som er skadelige for sundheden og miljøet, og som skal reduceres. En zeolit-rotorkoncentrator kan reducere driftsomkostningerne betydeligt ved effektivt at koncentrere VOC'erne, før de sendes til et indbygget oxidationsapparat til destruktion.  Munters VOC reduktionssystemer kan opnå over 95 % VOC-destruktionsfjernelsesvirkning (DRE - destruction removal efficiency) og samtidig reducere brændstofomkostningerne med op til 30-50 % sammenlignet med separate oxidationsapparater.

 

Case studies

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere