Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Munters udvikler og installerer affugtere, befugtere, køleanlæg, ventilatorer

Oplagring over 0°C

Oplagring af råvarer, halvfabrikata og færdige produkter sker bedst under fuldt kontrollerede klimaforhold. Munters tilbyder en række sorptionsaffugtere, der er velegnede til at kontrollere luftfugtigheden i kølelagre, telthaller, under pneumatisk transport, under oplagring i siloer og under vejtransport.

Generel oplagring

Bortset fra nogle væsker er langt de fleste produkter ufølsomme over for udsving i temperaturen, hvorimod variationer i den relative luftfugtighed har en ødelæggende virkning. Ved at kontrollere fugtigheden og holde den lav og konstant året rundt kan produkternes oprindelige og høje kvalitet bevares, de hygiejniske forhold på lageret forbedres, mængden af spild kan reduceres og holdbarheden ofte forlænges.

Et Munters-fugtstyret lager tilbyder:

  • Konstant oplagringsklima året rundt, uanset de udendørs forhold

  • Ingen kondensdannelser, der kan have negativ effekt på produktkvaliteten

  • Forbedrede hygiejniske forhold med dårlige vækstforhold for mug, skimmel og bakterier

  • Optimal udnyttelse af køleeffekt på fordampere og andet køleudstyr

 

Læs mere om tørluftlagring:

Kraft, Sverige – oplagring af chokolade (engelsk)

Protos, Spanien – oplagring af vinflasker (engelsk)

Tørluftbeskyttelse i siloer

Pulverprodukter og fugtfølsomme varer som sukker, mel, salt og korn skal beskyttes mod fugt både under transport i pneumatiske transportsystemer og under opbevaring i f.eks. siloer. Kondensdannelser og luftfugtighed i siloer og transportsystemer er en bekostelig affære, da kondensen både skaber behov for ekstra rengøring, medfører produktspild og skaber risiko for mug og skimmelvækst på produkterne.

Ved at anvende Munters affugtningsløsninger i forbindelse med siloopbevaring og pneumatiske transportsystemer vil produkterne ikke længere klistre sammen og f.eks. forårsage tilstopninger. Udgifterne til produktionsstop og efterfølgende rengøring reduceres hermed. I siloer vil tilførslen af tør luft forhindre kondensdannelser i toppen af siloen, hvorved mug og forurenende kondensdryp på produkterne helt undgås.

 

Læs mere om beskyttelse af råvarer i siloer og under transport:

Van Maanen bageri, Holland

Kampffmeyer, Tyskland (engelsk)

510226989.jpg

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere