Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

shutterstock_125278880-color-screen.jpg

Køling af produkter

F.eks. i fødevareindustrien er de færdige produkter ofte for varme til at kunne blive pakket uden først at blive afkølede. En køletunnel eller en spiralkøler anvender kold luft til at køle produkterne til rumtemperatur.

I køleprocessen vil produkterne begynde at genoptage fugt fra køleluften, hvis den relative fugtighed overstiger det niveau, hvor produktets fugtindhold er i ligevægt. Ved at affugte køleluften kan man forhindre, at produktet igen begynder at optage fugt.

Genoptagning af fugt kan blødgøre produkter uhensigtsmæssigt meget og begrænse holdbarheden.

Affugtning under køleprocessen

  • forhindrer optagelse af fugt i produktet

  • giver ensartet produktkvalitet

  • reducerer produktspild

  • reducerer risiko for vækst af mug

  • nedsætter behovet for rengøring

Producenter kan opleve produktkvalitetsproblemer efter afkøling i tunneller og spiralkølere, da temperaturen i køleanlægget ofte er lavere end 10°C, hvilket kan medføre kondensdannelser på produkter og kolde overflader i anlægget.

Kondens på produktet medfører ikke bare et ødelagt produkt, men også en HACCP-risiko, da det høje fugtniveau giver optimale vækstbetingelser for mug og bakterier. Dette indebærer desuden et hyppigt behov for rengøring og deraf følgende nedetid.

Køleanlægget kan blive en flaskehal i produktionen, når luftfugtigheden stiger, køletunnellen kan tilstoppes, og fjernelse af ødelagte produkter samt rengøring er bekosteligt.

Munters sorptionsaffugtningssystemer fungerer med stor kapacitet, også ved temperaturer lavere end 10°C og forebygger kondensdannelser ved at holde et dugpunkt f.eks. under 4°C. Ved så lavt et dugpunkt opstår der ikke kondensdannelser, da det betyder, at produkterne eller køleanlæggets overflader skal være under 4°C for, at kondens kan dannes, og da dette ikke sker, vil både hygiejnen og produktkvaliteten være upåvirket af luftfugtigheden.

Med de rette luftkonditioner i køleanlæggene er der ikke nogen risiko for fugtoptagelse og kasserede produkter, og produktkvaliteten vil være både høj og stabil. Det bliver lettere at lave produktionsplanlægning, da køleudstyret kan fungere ved samme temperatur året rundt. Produktionen kan tilmed øges, da det bliver lettere at sænke temperaturen i kølesystemet uden risiko for kondensdannelser.

Ved at sænke den relative luftfugtighed betydeligt reduceres også risikoen for bakterie- og mugvækst. Den forbedrede hygiejne reducerer anlæggenes nedetid, intervallet mellem rengøring øges, og tørretiden efter rengøring kan forkortes væsentligt.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere