Vi er eksperter

Der opstod en fejl under afsendelsen af beskeden, prøv igen senere

Stil et spørgsmål

Photo of an archive

Opbevaring (bøger, dokumenter, film, glas etc.)

Munters' affugtere anvendes i stor udstrækning i hele verden til at beskytte f.eks. film, dokumenter, bøger og kunstgenstande på arkiver, i museer, gallerier og på biblioteker.

Temperatur og forurenende luftpartikler er vigtige faktorer, når man taler om bevarelse af f.eks. dokumenter. Generelt skal luftfugtighed og temperatur holdes så stabilt som muligt, og mængden af forurenende partikler bør minimeres. I nogle tilfælde bliver hele museumsbygninger og biblioteker udstyret med Munters klimaanlæg, hvilket bl.a. har den fordel, at energiforbruget reduceres.

Gallerier, museer og biblioteker er offentlige bygninger, hvor der normalt vil være et ventilationskrav, der kan håndtere den høje fugtbelastning. Til disse type bygninger vil et Munters affugtningssystem tage fat om problemets rod – dvs. ved at behandle udeluften, før den blæses ind i bygningen. Arkiver, hvortil der ikke er offentlig adgang, har mindre skrappe ventilationskrav, hvorfor behandling af returluften er mere aktuelt.

Ved at benytte affugtning sikres bl.a. disse fordele:

Hvis kunstværker som f.eks. malerier først er blevet skadede af bakterievækst, korrosion, mug el. lign., er der oftest sket uoprettelig skade. Ved at anvende Munters affugtning forebygger man, at disse skader kan opstå og undgår dermed store omkostninger, der ville blive nødvendige i forbindelse med restaurering af kunstværkerne.

Den relative luftfugtighed i selve udstillingsmontrene kan også ofte være afgørende for, om de udstillede objekter korroderer eller forvitrer.

Materialer som papir, tekstiler og træ opsuger fugt og skaber dermed en ideel grobund for bakterier, mug og svamp. Ved at fjerne fugten fra luften vil disse skader kunne undgås.

Arkiver

Munters affugtning anvendes ofte til langtidsopbevaring af f.eks. dokumenter og film. Gamle brændbare nitratfilmruller krymper og ødelægges over tid, ligesom acetatfilm nedbrydes, og høj luftfugtighed er en af de mest ødelæggende faktorer i denne sammenhæng. De optimale klimaforhold for sådanne lagre er en luftfugtighed mellem 45-60% RH og en temperatur mellem 16-19°C – visse filmarkiver sikrer dog filmene nærmest uendelig levetid ved at opbevare dem i kølelagre med streng tempertatur- og fugtighedsstyring.

Glas og keramik

Den relative fugtighed har stor indflydelse på bevarelsen af f.eks. veneziansk glas fra det 16. og 17. århundrede. Hvis luftfugtigheden er for høj, begynder glasset at "græde", og overfladen ødelægges. Glas og keramiske objekter opbevares bedst ved en relativ luftfugtighed mellem 40 og 60% RH. På Rosenborg Slot i København opbevares en samling af sjældent veneziansk glas netop i montrer, hvor Munters affugtere sørger for de rette luftkonditioner.

Metal

Jern- og ikke-jernholdige metaller og legeringer korroderer hurtigt, så snart luftfugtigheden er høj, og korrosionshastigheden accellererer yderligere, hvis luften er forurenet eller saltholdig. Ved en relativ luftfugtighed over 60% nærmest eksploderer korrosionshastigheden – hvilket er interessant i et land som Danmark, hvor den gennemsnitlige relative luftfugtighed over året er så høj som 83%. Bronze kan udvikle et fænomen, som betegnes "bronze-syge", og metaller, der allerede er angrebet af rust, bør opbevares ved en relativ luftfugtighed under 40% RH for at standse korrosionen helt.

Rotoren i Munters sorptionsaffugtere absorberer vandet i luften, og den tørrede luft sendes derefter til udstillingslokalet eller montren, der skal fugtbeskyttes. Affugterne kan fungere effektivt selv i kolde omgivelser og stadig opretholde en høj affugtningskapacitet modsat kondensaffugtere, hvor kapaciteten falder drastisk ved temperaturer under 15-18°C. Ved sorptionsaffugtning betyder det bl.a., at man kan reducere – eller i visse tilfælde helt undvære – opvarmningen og dermed sikre betydelige energibesparelser.

Malerier

For at bevare malerier og antikviteter forsvarligt bør den relative luftfugtighed holdes konstant under 50% RH, men aldrig blive lavere end 15% RH. Ved at anvende et af Munters' Plus-systemer kombineres affugtning og befugtning, og klimaet sikres konstant hele året – uafhængigt at de udendørs variationer.

Et Munters Plus-system vil sikre:

  • Konstant og fuldt kontrolleret luftfugtighed i udstillingslokaler

  • Lavt støjniveau

  • Lavt energiforbrug

  • Nem installation og vedligeholdelse

 

Læs og download casestudier om opbevaring:

Goliat Flytteforretning, Danmark

Andresen Towers, Danmark

Rigsarkivet, Danmark

Se flere casestudier her.

Hvordan kan vi hjælpe dig?

Tilbage til startsiden
Ved at vælge godkender du vores cookie policies

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere

Ikke valid bruger identifikation

Ups! Der er noget gik galt. Prøv igen senere